Visa allt om Gräshandlarn i Bromma Aktiebolag
Visa allt om Gräshandlarn i Bromma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 463 1 576 1 078 1 099 1 226 1 304 1 075 1 130 1 308 1 223
Övrig omsättning - - 2 31 - 1 - - 40 75
Rörelseresultat (EBIT) 13 145 -63 71 19 192 -2 -47 69 55
Resultat efter finansnetto 14 145 -62 74 26 197 -1 -44 71 55
Årets resultat 39 85 19 49 19 116 -1 -15 36 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 70 90 9 21 41 63 55 93 57
Omsättningstillgångar 414 408 259 477 468 469 246 259 236 230
Tillgångar 464 478 349 485 489 511 309 314 328 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 398 359 274 255 249 305 189 190 205 169
Obeskattade reserver 0 36 0 87 81 81 38 38 67 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 83 75 143 159 124 82 85 56 72
Skulder och eget kapital 464 478 349 485 489 511 309 314 328 287
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 219 180 180 150 154 118 181 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 240 248 - - 0 0 0 40 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 87 83 78 62 63 55 46 52 54 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 463 1 576 1 080 1 130 1 226 1 305 1 075 1 130 1 348 1 298
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 463 1 576 1 078 1 099 1 226 1 304 1 075 1 130 1 308 1 223
Personalkostnader per anställd (tkr) 329 332 297 243 246 213 198 225 244 223
Rörelseresultat, EBITDA 33 165 -50 83 39 214 34 -20 103 91
Nettoomsättningförändring -7,17% 46,20% -1,91% -10,36% -5,98% 21,30% -4,87% -13,61% 6,95% -%
Du Pont-modellen 2,80% 30,33% -17,77% 15,26% 5,32% 38,36% -0,32% -14,01% 21,65% 19,16%
Vinstmarginal 0,89% 9,20% -5,75% 6,73% 2,12% 15,03% -0,09% -3,89% 5,43% 4,50%
Bruttovinstmarginal 44,91% 49,49% 59,09% 56,41% 54,73% 59,36% 46,70% 50,53% 44,88% 45,87%
Rörelsekapital/omsättning 23,79% 20,62% 17,07% 30,39% 25,20% 26,46% 15,26% 15,40% 13,76% 12,92%
Soliditet 85,78% 80,98% 78,51% 65,80% 63,13% 71,37% 70,23% 69,22% 77,21% 70,43%
Kassalikviditet 627,27% 491,57% 345,33% 333,57% 294,34% 378,23% 300,00% 304,71% 421,43% 319,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...