Visa allt om Svemal AB
Visa allt om Svemal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -73 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0
Årets resultat -73 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Omsättningstillgångar 2 044 1 064 1 064 1 064 64 64 86 86 0 0
Tillgångar 3 244 2 264 2 264 2 264 1 264 1 264 1 286 1 286 1 200 1 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 191 2 264 2 264 2 264 1 264 1 264 1 286 1 286 286 286
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 047 0 0 0 0 0 0 0 915 915
Kortfristiga skulder 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 3 244 2 264 2 264 2 264 1 264 1 264 1 286 1 286 1 200 1 200
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 67,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,83% 23,83%
Kassalikviditet 34 066,67% -% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...