Visa allt om Superlivs i Tollarp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 67 561 11 329 61 044 56 851 52 511 52 620 49 490 43 650 42 762 40 063
Övrig omsättning - - 383 463 664 373 77 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 365 1 652 1 726 766 1 303 442 -536 362 526 427
Resultat efter finansnetto 2 355 1 634 1 686 695 1 250 363 -641 339 534 561
Årets resultat 1 752 1 365 1 023 252 739 267 -282 165 509 417
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 169 2 394 2 483 3 181 1 620 1 996 2 553 2 383 1 804 2 238
Omsättningstillgångar 6 569 6 209 5 695 4 387 5 056 4 016 3 688 3 109 3 932 3 402
Tillgångar 8 738 8 603 8 178 7 567 6 677 6 012 6 242 5 492 5 735 5 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 136 1 884 1 519 996 1 045 806 659 1 060 1 396 1 687
Obeskattade reserver 1 517 1 423 1 534 1 277 956 737 687 1 004 918 1 103
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 283 483 971 438 788 1 138 175 0 0
Kortfristiga skulder 5 001 5 013 4 641 4 324 4 239 3 683 3 759 3 253 3 422 2 850
Skulder och eget kapital 8 738 8 603 8 178 7 567 6 677 6 012 6 242 5 492 5 735 5 639
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 671 621 456 571 504 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 831 6 859 6 567 6 307 4 948 4 730 4 397 3 768 3 606 3 163
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 511 2 215 2 178 2 107 2 128 1 783 1 870 1 572 1 581 1 362
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 1 000 500 0 0 0 120 500 800
Omsättning 67 561 11 329 61 427 57 314 53 175 52 993 49 567 43 650 42 762 40 063
Nyckeltal
Antal anställda 24 22 22 21 21 20 20 18 18 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 815 515 2 775 2 707 2 501 2 631 2 475 2 425 2 376 3 339
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 412 398 401 369 357 336 328 316 419
Rörelseresultat, EBITDA 2 945 2 329 2 502 1 576 1 993 1 140 141 979 1 226 1 079
Nettoomsättningförändring 496,35% -81,44% 7,38% 8,26% -0,21% 6,32% 13,38% 2,08% 6,74% -%
Du Pont-modellen 27,11% 19,24% 21,22% 10,19% 19,60% 7,37% -8,57% 6,72% 9,31% 9,97%
Vinstmarginal 3,51% 14,61% 2,84% 1,36% 2,49% 0,84% -1,08% 0,85% 1,25% 1,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 14,58% 16,76% 16,29% 16,94% 16,08% 15,26% 15,86% 16,30% 15,53%
Rörelsekapital/omsättning 2,32% 10,56% 1,73% 0,11% 1,56% 0,63% -0,14% -0,33% 1,19% 1,38%
Soliditet 37,99% 34,80% 32,40% 25,60% 26,20% 22,44% 18,48% 32,46% 35,87% 44,00%
Kassalikviditet 86,14% 82,05% 73,54% 49,63% 65,98% 49,80% 39,08% 32,55% 59,26% 52,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...