Visa allt om Superlivs i Tollarp AB
Visa allt om Superlivs i Tollarp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 73 970 67 561 11 329 61 044 56 851 52 511 52 620 49 490 43 650 42 762
Övrig omsättning - - - 383 463 664 373 77 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 931 2 365 1 652 1 726 766 1 303 442 -536 362 526
Resultat efter finansnetto 2 933 2 355 1 634 1 686 695 1 250 363 -641 339 534
Årets resultat 2 091 1 752 1 365 1 023 252 739 267 -282 165 509
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 641 2 169 2 394 2 483 3 181 1 620 1 996 2 553 2 383 1 804
Omsättningstillgångar 7 330 6 569 6 209 5 695 4 387 5 056 4 016 3 688 3 109 3 932
Tillgångar 9 971 8 738 8 603 8 178 7 567 6 677 6 012 6 242 5 492 5 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 227 2 136 1 884 1 519 996 1 045 806 659 1 060 1 396
Obeskattade reserver 1 756 1 517 1 423 1 534 1 277 956 737 687 1 004 918
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 83 283 483 971 438 788 1 138 175 0
Kortfristiga skulder 5 988 5 001 5 013 4 641 4 324 4 239 3 683 3 759 3 253 3 422
Skulder och eget kapital 9 971 8 738 8 603 8 178 7 567 6 677 6 012 6 242 5 492 5 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 671 621 456 571 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 198 7 831 6 859 6 567 6 307 4 948 4 730 4 397 3 768 3 606
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 996 2 511 2 215 2 178 2 107 2 128 1 783 1 870 1 572 1 581
Utdelning till aktieägare 2 100 2 000 1 500 1 000 500 0 0 0 120 500
Omsättning 73 970 67 561 11 329 61 427 57 314 53 175 52 993 49 567 43 650 42 762
Nyckeltal
Antal anställda 18 24 22 22 21 21 20 20 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 109 2 815 515 2 775 2 707 2 501 2 631 2 475 2 425 2 376
Personalkostnader per anställd (tkr) 627 432 412 398 401 369 357 336 328 316
Rörelseresultat, EBITDA 3 624 2 945 2 329 2 502 1 576 1 993 1 140 141 979 1 226
Nettoomsättningförändring 9,49% 496,35% -81,44% 7,38% 8,26% -0,21% 6,32% 13,38% 2,08% -%
Du Pont-modellen 29,47% 27,11% 19,24% 21,22% 10,19% 19,60% 7,37% -8,57% 6,72% 9,31%
Vinstmarginal 3,97% 3,51% 14,61% 2,84% 1,36% 2,49% 0,84% -1,08% 0,85% 1,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 14,58% 16,76% 16,29% 16,94% 16,08% 15,26% 15,86% 16,30%
Rörelsekapital/omsättning 1,81% 2,32% 10,56% 1,73% 0,11% 1,56% 0,63% -0,14% -0,33% 1,19%
Soliditet 36,07% 37,99% 34,80% 32,40% 25,60% 26,20% 22,44% 18,48% 32,46% 35,87%
Kassalikviditet 77,20% 86,14% 82,05% 73,54% 49,63% 65,98% 49,80% 39,08% 32,55% 59,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...