Visa allt om Produo AB
Visa allt om Produo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 65 105 105 132
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 0 -3 -27 33 68 68 89
Resultat efter finansnetto -21 35 6 28 -69 -25 35 72 77 101
Årets resultat -8 58 -8 28 -20 2 26 63 33 45
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 112 100 0 0 254 343 343 251 10
Omsättningstillgångar 69 66 50 158 129 142 178 169 215 419
Tillgångar 157 178 149 158 129 396 520 511 465 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 165 107 115 87 279 317 322 289 256
Obeskattade reserver 0 13 42 42 42 91 120 121 132 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 25 83 68 44 63
Skulder och eget kapital 157 178 149 158 129 396 520 511 465 429
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 172 40 30 30 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 65 105 105 132
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 0 -3 -27 33 68 68 89
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -38,10% 0,00% -20,45% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 6,54% 14,09% 16,34% 23,54%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 52,31% 68,57% 72,38% 76,52%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 146,15% 96,19% 162,86% 269,70%
Soliditet 100,00% 98,39% 93,80% 93,52% 91,44% 87,39% 77,97% 80,47% 82,59% 78,30%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 568,00% 214,46% 248,53% 488,64% 665,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...