Visa allt om Produo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 65 105 105 132 155
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -3 -27 33 68 68 89 106
Resultat efter finansnetto 35 6 28 -69 -25 35 72 77 101 104
Årets resultat 58 -8 28 -20 2 26 63 33 45 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 100 0 0 254 343 343 251 10 202
Omsättningstillgångar 66 50 158 129 142 178 169 215 419 135
Tillgångar 178 149 158 129 396 520 511 465 429 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 107 115 87 279 317 322 289 256 211
Obeskattade reserver 13 42 42 42 91 120 121 132 111 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 25 83 68 44 63 43
Skulder och eget kapital 178 149 158 129 396 520 511 465 429 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 172 40 30 30 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 65 105 105 132 155
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -3 -27 33 68 68 89 106
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -38,10% 0,00% -20,45% -14,84% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 6,54% 14,09% 16,34% 23,54% 31,45%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 52,31% 68,57% 72,38% 76,52% 68,39%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 146,15% 96,19% 162,86% 269,70% 59,35%
Soliditet 98,39% 93,80% 93,52% 91,44% 87,39% 77,97% 80,47% 82,59% 78,30% 80,34%
Kassalikviditet -% -% -% -% 568,00% 214,46% 248,53% 488,64% 665,08% 313,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...