Visa allt om Gurok AB
Visa allt om Gurok AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 239 4 070 3 831 4 164 3 760
Övrig omsättning - - - - 10 3 497 - 79 - -
Rörelseresultat (EBIT) -107 -94 -85 -140 -156 2 787 1 629 1 359 1 599 1 243
Resultat efter finansnetto -82 -11 69 70 103 2 922 1 705 1 567 1 773 1 337
Årets resultat 1 600 223 305 228 220 1 774 1 041 816 1 036 759
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 33 39 46 96
Omsättningstillgångar 8 524 8 907 9 208 9 445 9 832 11 372 8 515 7 104 6 302 5 232
Tillgångar 8 524 8 907 9 208 9 445 9 832 11 372 8 547 7 143 6 347 5 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 070 6 671 6 648 6 543 6 445 6 465 5 191 4 280 3 554 2 898
Obeskattade reserver 0 1 759 2 059 2 391 2 641 2 873 2 351 2 071 1 671 1 335
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 454 477 501 511 746 2 033 1 005 792 1 123 1 095
Skulder och eget kapital 8 524 8 907 9 208 9 445 9 832 11 372 8 547 7 143 6 347 5 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 1 000 600 600 600 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 306 612 727 741 541
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 205 279 329 327 566
Utdelning till aktieägare 7 730 200 200 200 130 240 500 130 90 380
Omsättning 0 0 0 0 10 4 736 4 070 3 910 4 164 3 760
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 620 1 357 1 277 1 388 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 757 503 554 560 542
Rörelseresultat, EBITDA -107 -94 -85 -140 -156 2 787 1 636 1 366 1 650 1 294
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -69,56% 6,24% -8,00% 10,74% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 25,69% 19,95% 21,94% 27,93% 25,09%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 235,84% 41,89% 40,90% 42,58% 35,56%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 753,75% 184,52% 164,76% 124,38% 110,03%
Soliditet 94,67% 90,30% 89,64% 87,93% 85,35% 75,47% 81,01% 80,79% 74,95% 72,43%
Kassalikviditet 1 877,53% 1 867,30% 1 837,92% 1 848,34% 1 317,96% 559,37% 846,07% 894,57% 559,57% 476,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...