Visa allt om NBT i Jönköpings län AB
Visa allt om NBT i Jönköpings län AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 13 5 298 15 162 13 010 12 238 12 701 8 826 6 239 7 027
Övrig omsättning 10 - 68 30 700 - - 11 6 55
Rörelseresultat (EBIT) -149 -574 -1 623 2 172 989 15 545 522 573 387
Resultat efter finansnetto -176 -666 1 743 2 017 859 -32 474 333 525 276
Årets resultat -1 -11 17 -10 7 -76 22 211 3 246
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 196 251 317 129 97 107 188
Omsättningstillgångar 207 1 634 2 931 5 165 4 413 2 702 2 453 2 734 1 625 1 475
Tillgångar 207 1 634 2 935 5 361 4 664 3 019 2 582 2 831 1 732 1 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 129 140 123 134 127 203 381 370 367
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25
Långfristiga skulder 0 0 0 59 81 300 0 0 0 89
Kortfristiga skulder 78 1 504 2 795 5 179 4 449 2 566 2 355 2 425 1 337 1 183
Skulder och eget kapital 207 1 634 2 935 5 361 4 664 3 019 2 582 2 831 1 732 1 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 1 096 1 151 545 386 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 913 3 677 3 166 1 837 1 579 1 540 1 263 1 393
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 78 779 1 507 1 389 1 199 1 107 847 670 641
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0
Omsättning 10 13 5 366 15 192 13 710 12 238 12 701 8 837 6 245 7 082
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 9 8 8 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 2 649 1 685 1 626 1 530 1 814 1 261 1 040 1 171
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 563 585 589 541 559 459 399 398
Rörelseresultat, EBITDA -149 -570 -1 590 2 252 1 068 80 592 578 668 522
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,75% -65,06% 16,54% 6,31% -3,65% 43,90% 41,46% -11,21% -%
Du Pont-modellen -% -35,13% 62,18% 40,51% 21,23% 1,99% 21,19% 18,47% 33,14% 23,45%
Vinstmarginal -% -4 415,38% 34,45% 14,33% 7,61% 0,49% 4,31% 5,93% 9,20% 5,55%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 82,22% 95,26% 94,30% 92,65% 89,95% 92,81% 91,79% 73,74%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 000,00% 2,57% -0,09% -0,28% 1,11% 0,77% 3,50% 4,62% 4,16%
Soliditet 61,84% 7,89% 4,77% 2,29% 2,87% 4,21% 7,86% 13,46% 21,36% 22,07%
Kassalikviditet 265,38% 108,64% 104,87% 86,81% 90,92% 92,95% 88,41% 99,30% 103,29% 102,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...