Visa allt om Saltsjöbadens Blommor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 844 6 751 6 520 6 617 6 867 6 343 6 934 7 401 7 767 8 063
Övrig omsättning - - 45 21 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 137 291 355 563 44 103 -269 17 625
Resultat efter finansnetto 58 139 297 423 801 59 119 -242 51 640
Årets resultat 125 216 228 232 545 51 119 -142 77 342
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 7 13 22 81 138 226 292
Omsättningstillgångar 1 441 1 597 1 704 1 911 1 613 1 014 893 669 1 007 1 471
Tillgångar 1 441 1 597 1 706 1 918 1 626 1 036 975 807 1 233 1 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 136 1 226 1 236 1 208 1 119 624 598 479 696 1 020
Obeskattade reserver 0 106 248 248 142 0 0 0 100 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 305 265 223 462 365 412 377 328 437 584
Skulder och eget kapital 1 441 1 597 1 706 1 918 1 626 1 036 975 807 1 233 1 763
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 474 474 474 474 474 414 414
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 839 1 875 1 729 1 146 1 029 1 207 1 268 1 283 1 211 968
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 623 608 538 531 477 515 535 557 541 465
Utdelning till aktieägare 125 215 225 200 143 50 25 0 0 0
Omsättning 6 844 6 751 6 565 6 638 6 867 6 343 6 934 7 401 7 767 8 063
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 369 1 350 1 304 1 323 1 373 1 269 1 387 1 480 1 553 2 016
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 504 460 439 411 444 460 468 436 467
Rörelseresultat, EBITDA 58 139 296 360 572 103 187 -181 101 708
Nettoomsättningförändring 1,38% 3,54% -1,47% -3,64% 8,26% -8,52% -6,31% -4,71% -3,67% -%
Du Pont-modellen 4,09% 8,70% 17,58% 22,05% 49,26% 5,69% 12,10% -29,99% 4,14% 36,30%
Vinstmarginal 0,86% 2,06% 4,60% 6,39% 11,66% 0,93% 1,70% -3,27% 0,66% 7,94%
Bruttovinstmarginal 53,01% 54,85% 52,93% 52,23% 53,25% 51,71% 48,86% 44,37% 44,99% 44,72%
Rörelsekapital/omsättning 16,60% 19,73% 22,71% 21,90% 18,17% 9,49% 7,44% 4,61% 7,34% 11,00%
Soliditet 78,83% 81,95% 83,79% 72,51% 75,26% 60,23% 61,33% 59,36% 62,29% 64,39%
Kassalikviditet 451,15% 577,74% 733,63% 396,54% 416,99% 223,54% 205,04% 172,26% 204,58% 232,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...