Visa allt om Säkra Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 414 2 216 1 719 1 620 1 645 1 759 1 596 1 786 1 984 1 903
Övrig omsättning - - - 3 - - 16 - 55 -
Rörelseresultat (EBIT) 260 598 283 395 261 281 344 172 447 177
Resultat efter finansnetto 260 577 259 411 289 266 276 188 450 178
Årets resultat 188 279 197 231 153 147 205 129 343 62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 874 549 918 877 708 714 623 336 319 213
Omsättningstillgångar 1 356 1 356 735 814 812 775 744 908 932 959
Tillgångar 2 230 1 905 1 654 1 690 1 520 1 489 1 366 1 244 1 251 1 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 236 1 162 928 902 840 814 810 737 699 523
Obeskattade reserver 418 418 239 239 138 64 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 576 325 487 549 543 610 556 506 553 649
Skulder och eget kapital 2 230 1 905 1 654 1 690 1 520 1 489 1 366 1 244 1 251 1 172
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 434 302 371 254 357 456 450 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 424 728 278 372 303 249 60 50 110 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 138 377 249 223 224 143 148 232 296 308
Utdelning till aktieägare 156 155 150 150 143 125 125 120 90 90
Omsättning 1 414 2 216 1 719 1 623 1 645 1 759 1 612 1 786 2 039 1 903
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 707 1 108 860 1 620 1 645 880 532 893 661 634
Personalkostnader per anställd (tkr) 311 585 534 855 978 369 213 406 299 282
Rörelseresultat, EBITDA 260 598 283 400 266 287 351 182 453 184
Nettoomsättningförändring -% 28,91% 6,11% -1,52% -6,48% 10,21% -10,64% -9,98% 4,26% -%
Du Pont-modellen 11,70% 31,39% 17,29% 24,32% 18,95% 19,14% 25,26% 15,11% 36,05% 15,27%
Vinstmarginal 18,46% 26,99% 16,64% 25,37% 17,51% 16,20% 21,62% 10,53% 22,73% 9,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,16% 46,53% 14,43% 16,36% 16,35% 9,38% 11,78% 22,51% 19,10% 16,29%
Soliditet 70,05% 78,11% 67,38% 63,80% 61,95% 57,84% 59,30% 59,24% 55,88% 44,62%
Kassalikviditet 235,42% 417,23% 150,92% 148,27% 149,54% 127,05% 133,81% 179,45% 168,54% 147,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...