Visa allt om Transmode AB
Visa allt om Transmode AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 400 22 000 20 100 20 000 22 400 19 651 14 508 13 691 3 117 0
Övrig omsättning 800 - 300 600 - 53 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 800 -6 300 -6 300 -5 700 -22 200 -8 154 -9 769 -7 334 -4 262 -508
Resultat efter finansnetto -35 700 52 700 165 800 1 100 49 300 91 498 -3 265 9 045 8 263 456
Årets resultat -21 100 52 000 170 100 600 36 300 91 948 -2 458 5 966 19 084 456
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0
Anläggningstillgångar 468 700 469 300 467 700 466 200 466 400 474 587 473 920 598 103 607 407 564 330
Omsättningstillgångar 49 600 102 900 232 500 119 500 169 100 119 480 222 715 97 227 75 646 9 223
Tillgångar 518 300 572 200 700 200 585 700 635 500 594 067 696 635 695 583 683 053 573 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 482 900 559 900 689 900 573 500 611 000 581 304 689 201 688 235 679 271 565 518
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 400 2 000 1 500 1 600 3 400 2 872 1 596 1 252 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 256
Kortfristiga skulder 32 000 10 300 8 800 10 600 21 100 9 891 5 838 6 096 3 782 779
Skulder och eget kapital 518 300 572 200 700 200 585 700 635 500 594 067 696 635 695 583 683 053 573 553
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 7 200 6 100 5 800 5 200 6 300 5 089 3 661 4 182 1 106 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 000 8 500 7 000 6 700 8 000 6 268 4 731 7 788 1 192 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 600 6 700 6 300 6 600 5 900 6 525 5 127 4 558 1 110 336
Utdelning till aktieägare 0 54 188 180 626 50 020 41 685 29 847 55 007 0 0 0
Omsättning 29 200 22 000 20 400 20 600 22 400 19 704 14 508 13 691 3 117 0
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 13 11 9 8 8 10 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 029 1 571 1 546 1 818 2 489 2 456 1 814 1 369 1 039 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 629 1 521 1 469 1 682 2 244 2 235 1 690 1 653 1 136 -
Rörelseresultat, EBITDA -37 800 -6 300 -6 300 -5 700 -22 200 -8 154 -9 769 -7 334 -4 262 -508
Nettoomsättningförändring 29,09% 9,45% 0,50% -10,71% 13,99% 35,45% 5,97% 339,24% -% -%
Du Pont-modellen -6,89% 9,21% 23,68% 0,19% 7,76% 15,40% -0,47% 1,30% 1,25% -%
Vinstmarginal -125,70% 239,55% 824,88% 5,50% 220,09% 465,62% -22,44% 66,13% 274,30% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 61,97% 420,91% 1 112,94% 544,50% 660,71% 557,68% 1 494,88% 665,63% 2 305,55% -%
Soliditet 93,17% 97,85% 98,53% 97,92% 96,14% 97,85% 98,93% 98,94% 99,45% 98,60%
Kassalikviditet 155,00% 999,03% 2 642,05% 1 127,36% 801,42% 1 207,97% 3 814,92% 1 594,93% 2 000,16% 1 183,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...