Visa allt om Malmö Elteknik Productions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 074 4 197 3 012 3 874 5 269 7 333 3 433 5 114 5 807 3 932
Övrig omsättning 64 167 36 1 - - 632 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -98 97 -555 17 408 663 -133 295 547 -80
Resultat efter finansnetto -113 87 -563 13 406 644 -153 277 513 -96
Årets resultat -113 87 -563 9 297 509 -153 195 398 -96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 18 39 85 134 119 130 48 49 52
Omsättningstillgångar 1 756 2 553 1 572 2 355 2 154 3 316 2 255 1 532 2 020 1 668
Tillgångar 1 761 2 571 1 611 2 440 2 288 3 436 2 385 1 581 2 069 1 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 599 512 1 075 1 066 969 461 614 519 121
Obeskattade reserver 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277
Kortfristiga skulder 1 275 1 584 1 099 1 365 1 222 2 467 1 925 967 1 551 1 323
Skulder och eget kapital 1 761 2 571 1 611 2 440 2 288 3 436 2 385 1 581 2 069 1 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 668 690 603 601 608 589
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 774 653 747 669 56 88 54 273 307 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 290 250 280 276 309 325 294 347 341 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 100 0
Omsättning 3 138 4 364 3 048 3 875 5 269 7 333 4 065 5 114 5 807 3 932
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 537 2 099 1 506 1 937 2 635 3 667 1 717 1 705 1 936 1 311
Personalkostnader per anställd (tkr) 565 485 552 504 553 592 505 435 436 421
Rörelseresultat, EBITDA -85 118 -509 66 460 711 -91 315 563 -50
Nettoomsättningförändring -26,76% 39,34% -22,25% -26,48% -28,15% 113,60% -32,87% -11,93% 47,69% -%
Du Pont-modellen -5,39% 3,77% -34,33% 1,02% 18,27% 19,41% -5,58% 18,79% 26,49% -4,42%
Vinstmarginal -3,09% 2,31% -18,36% 0,65% 7,93% 9,10% -3,87% 5,81% 9,44% -1,93%
Bruttovinstmarginal 52,41% 37,05% 37,68% 47,47% 49,44% 46,31% 24,00% 48,85% 48,32% 30,42%
Rörelsekapital/omsättning 15,65% 23,09% 15,70% 25,55% 17,69% 11,58% 9,61% 11,05% 8,08% 8,77%
Soliditet 27,60% 35,07% 31,78% 44,06% 46,59% 28,20% 19,33% 38,84% 25,08% 7,03%
Kassalikviditet 88,39% 127,59% 103,18% 139,34% 145,42% 117,96% 66,03% 120,48% 84,98% 47,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...