Visa allt om Livsmedelsservice i Skara AB
Visa allt om Livsmedelsservice i Skara AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 72 916 73 289 85 266 98 614 102 756 104 343 119 011 128 465 132 970 135 548
Övrig omsättning 281 726 40 72 774 212 325 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 528 674 -231 -956 1 122 2 570 2 791 -1 165 -2 062 1 756
Resultat efter finansnetto -1 482 823 -505 -1 088 960 2 348 2 387 -1 769 -2 414 144
Årets resultat -1 082 823 -5 -931 892 2 259 2 387 -1 769 -2 414 287
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 513 2 009 946 1 125 1 077 651 697 795 1 056 1 734
Omsättningstillgångar 14 255 12 572 12 858 13 727 14 929 15 378 13 582 15 577 21 730 16 174
Tillgångar 16 768 14 581 13 804 14 852 16 006 16 029 14 279 16 372 22 786 17 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 909 1 991 1 168 1 173 2 105 2 213 -46 -2 433 -665 1 749
Obeskattade reserver 0 0 0 0 156 89 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 264 5 587 1 784 1 287 471 1 222 4 301 8 310 8 398 3 424
Kortfristiga skulder 8 595 7 004 10 853 12 392 13 274 12 505 10 024 10 495 15 052 12 735
Skulder och eget kapital 16 768 14 581 13 804 14 852 16 006 16 029 14 279 16 372 22 786 17 908
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 306 345 312 310 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 450 6 390 7 156 8 382 9 331 8 490 8 595 9 267 10 160 11 129
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 403 2 223 2 406 2 746 3 147 2 940 3 139 3 303 3 609 4 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 73 197 74 015 85 306 98 686 103 530 104 555 119 336 128 465 132 970 135 548
Nyckeltal
Antal anställda 23 23 25 29 32 30 29 32 40 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 170 3 186 3 411 3 400 3 211 3 478 4 104 4 015 3 324 2 947
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 374 386 388 400 402 426 411 362 345
Rörelseresultat, EBITDA -1 160 1 018 85 -645 1 402 2 847 3 191 -756 -1 654 2 134
Nettoomsättningförändring -0,51% -14,05% -13,54% -4,03% -1,52% -12,32% -7,36% -3,39% -1,90% -%
Du Pont-modellen -6,44% 8,44% -1,11% -5,74% 7,37% 16,51% 20,32% -5,80% -8,77% 2,46%
Vinstmarginal -1,48% 1,68% -0,18% -0,86% 1,15% 2,54% 2,44% -0,74% -1,50% 0,32%
Bruttovinstmarginal 20,79% 20,59% 19,04% 19,09% 21,46% 22,11% 20,49% 18,06% 18,00% 21,08%
Rörelsekapital/omsättning 7,76% 7,60% 2,35% 1,35% 1,61% 2,75% 2,99% 3,96% 5,02% 2,54%
Soliditet 5,42% 13,65% 8,46% 7,90% 13,87% 14,22% -0,32% -14,86% -2,92% 9,77%
Kassalikviditet 96,43% 114,91% 71,62% 60,64% 65,51% 78,70% 87,09% 86,87% 93,22% 78,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...