Visa allt om Liquidgas Biofuel Genesis AB
Visa allt om Liquidgas Biofuel Genesis AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 54 374 68 673 16 879 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 760 8 133 3 782 -1 -1 -1 0 0 -1 -1
Resultat efter finansnetto 9 406 7 057 3 781 1 2 0 1 4 2 1
Årets resultat 4 653 2 831 2 215 1 2 0 1 4 2 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 349 24 948 302 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 13 441 12 402 11 026 106 105 103 105 105 100 98
Tillgångar 35 791 37 350 11 328 106 105 103 105 105 100 98
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 215 5 561 2 731 106 105 103 104 104 100 98
Obeskattade reserver 7 797 4 352 940 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 200 15 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 579 12 236 7 658 0 0 0 2 2 0 0
Skulder och eget kapital 35 791 37 350 11 328 106 105 103 105 105 100 98
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 060 1 666 376 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 742 1 217 113 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 54 374 68 673 16 879 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 54 374 68 673 16 879 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 882 2 952 500 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 12 551 10 905 3 782 -1 -1 -1 0 0 -1 -1
Nettoomsättningförändring -20,82% 306,85% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 27,27% 21,78% 33,39% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 17,95% 11,85% 22,41% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 37,57% 39,53% 46,34% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 8,94% 0,24% 19,95% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 45,53% 23,98% 30,58% 100,00% 100,00% 100,00% 99,05% 99,05% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 156,67% 101,36% 143,98% -% -% -% 5 250,00% 5 250,00% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...