Visa allt om Ale Energi AB
Visa allt om Ale Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 7 000 0 0 14 743 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 7 000 0 0 14 743 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300
Omsättningstillgångar 0 0 0 7 000 1 835 0 21 652 6 909 2 348 851
Tillgångar 2 300 2 300 2 300 9 300 4 135 2 300 23 952 9 209 4 648 3 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 300 2 300 2 300 9 300 2 300 2 300 17 043 2 300 2 300 2 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 1 835 0 6 909 6 909 2 348 851
Skulder och eget kapital 2 300 2 300 2 300 9 300 4 135 2 300 23 952 9 209 4 648 3 151
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 7 000 0 0 14 743 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 55,62% 100,00% 71,15% 24,98% 49,48% 72,99%
Kassalikviditet -% -% -% -% 100,00% -% 313,39% 100,00% 100,00% 100,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...