Visa allt om Optimerad Ventilation i Mälardalen AB
Visa allt om Optimerad Ventilation i Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 955 1 826 1 848 1 866 2 206 1 841 1 881 1 953 1 770 0
Övrig omsättning 4 58 44 2 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 243 173 210 190 472 108 254 305 470 -10
Resultat efter finansnetto 241 172 242 189 470 105 251 296 469 1
Årets resultat 185 194 197 148 342 76 178 154 261 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 16 21 6 15 42 69 74 89 0
Omsättningstillgångar 708 651 767 761 896 575 744 844 683 258
Tillgångar 719 667 788 767 911 617 813 919 772 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 377 382 349 292 484 242 336 358 384 122
Obeskattade reserver 92 93 171 184 188 188 197 200 120 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 69 110 89 21 35 21 0 0 0
Kortfristiga skulder 178 124 158 202 218 152 259 361 268 136
Skulder och eget kapital 719 667 788 767 911 617 813 919 772 258
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 771 796 626 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 816 816 816 794 791 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 393 386 385 393 383 365 349 227 -
Utdelning till aktieägare 160 190 160 140 340 100 170 120 180 0
Omsättning 1 959 1 884 1 892 1 868 2 208 1 841 1 881 1 953 1 770 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 978 913 924 933 1 103 921 941 977 885 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 645 627 624 632 616 609 590 599 439 -
Rörelseresultat, EBITDA 247 178 216 200 499 135 280 327 487 -10
Nettoomsättningförändring 7,06% -1,19% -0,96% -15,41% 19,83% -2,13% -3,69% 10,34% -% -%
Du Pont-modellen 33,80% 26,09% 31,09% 24,77% 51,81% 17,50% 31,24% 33,19% 61,27% -%
Vinstmarginal 12,43% 9,53% 13,26% 10,18% 21,40% 5,87% 13,50% 15,62% 26,72% -%
Bruttovinstmarginal 98,62% 97,59% 97,51% 97,43% 95,60% 94,41% 96,07% 93,14% 92,09% -%
Rörelsekapital/omsättning 27,11% 28,86% 32,95% 29,96% 30,73% 22,98% 25,78% 24,73% 23,45% -%
Soliditet 62,41% 68,15% 61,22% 56,78% 68,34% 61,68% 59,19% 54,99% 60,93% 47,29%
Kassalikviditet 397,75% 525,00% 485,44% 376,73% 411,01% 378,29% 287,26% 233,80% 254,85% 189,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...