Visa allt om Optimerad Ventilation i Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 1 826 1 848 1 866 2 206 1 841 1 881 1 953 1 770 0 0
Övrig omsättning 58 44 2 2 - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 173 210 190 472 108 254 305 470 -10 -61
Resultat efter finansnetto 172 242 189 470 105 251 296 469 1 -45
Årets resultat 194 197 148 342 76 178 154 261 1 -45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 21 6 15 42 69 74 89 0 0
Omsättningstillgångar 651 767 761 896 575 744 844 683 258 1 328
Tillgångar 667 788 767 911 617 813 919 772 258 1 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 382 349 292 484 242 336 358 384 122 121
Obeskattade reserver 93 171 184 188 188 197 200 120 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 110 89 21 35 21 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 124 158 202 218 152 259 361 268 136 1 207
Skulder och eget kapital 667 788 767 911 617 813 919 772 258 1 328
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 771 796 626 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 816 816 816 794 791 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 393 386 385 393 383 365 349 227 - 0
Utdelning till aktieägare 190 160 140 340 100 170 120 180 0 0
Omsättning 1 884 1 892 1 868 2 208 1 841 1 881 1 953 1 770 0 10
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 913 924 933 1 103 921 941 977 885 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 627 624 632 616 609 590 599 439 - -
Rörelseresultat, EBITDA 178 216 200 499 135 280 327 487 -10 -61
Nettoomsättningförändring -1,19% -0,96% -15,41% 19,83% -2,13% -3,69% 10,34% -% -% -%
Du Pont-modellen 26,09% 31,09% 24,77% 51,81% 17,50% 31,24% 33,19% 61,27% -% -%
Vinstmarginal 9,53% 13,26% 10,18% 21,40% 5,87% 13,50% 15,62% 26,72% -% -%
Bruttovinstmarginal 97,59% 97,51% 97,43% 95,60% 94,41% 96,07% 93,14% 92,09% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 28,86% 32,95% 29,96% 30,73% 22,98% 25,78% 24,73% 23,45% -% -%
Soliditet 68,15% 61,22% 56,78% 68,34% 61,68% 59,19% 54,99% 60,93% 47,29% 9,11%
Kassalikviditet 525,00% 485,44% 376,73% 411,01% 378,29% 287,26% 233,80% 254,85% 189,71% 110,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...