Visa allt om Conclusion Sweden Aktiebolag
Visa allt om Conclusion Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 648 2 225 1 645 1 594 1 969 1 570 1 732 2 164 2 183 2 709
Övrig omsättning 10 - - - - - - 8 24 28
Rörelseresultat (EBIT) 537 398 281 -51 318 154 161 217 42 -181
Resultat efter finansnetto 576 405 275 -44 234 144 145 198 16 -202
Årets resultat 252 166 92 4 16 65 71 102 5 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 184 930 799 682 574 17 85 220 380 638
Omsättningstillgångar 832 770 544 325 571 921 878 618 345 294
Tillgångar 4 016 1 700 1 343 1 007 1 145 938 962 838 725 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 570 494 428 386 431 466 451 380 278 273
Obeskattade reserver 626 420 276 166 277 155 111 70 18 18
Avsättningar (tkr) 772 596 447 240 120 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 571 0 0 0 0 1 63 135 196 249
Kortfristiga skulder 477 190 192 215 317 317 337 253 233 391
Skulder och eget kapital 4 016 1 700 1 343 1 007 1 145 938 962 838 725 931
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 361 - - 0 363 360 389 322 93 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 390 169 298 0 0 0 0 305 476
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 156 261 191 261 282 128 137 119 142 197
Utdelning till aktieägare 200 175 100 50 50 50 50 0 0 0
Omsättning 2 658 2 225 1 645 1 594 1 969 1 570 1 732 2 172 2 207 2 737
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 648 2 225 1 645 1 594 1 969 1 570 1 732 2 164 1 092 903
Personalkostnader per anställd (tkr) 723 697 409 574 662 505 550 456 280 268
Rörelseresultat, EBITDA 595 398 281 -48 330 199 291 360 225 85
Nettoomsättningförändring 19,01% 35,26% 3,20% -19,05% 25,41% -9,35% -19,96% -0,87% -19,42% -%
Du Pont-modellen 14,59% 24,06% 20,92% -3,57% 27,77% 16,42% 16,74% 26,13% 5,93% -19,44%
Vinstmarginal 22,13% 18,38% 17,08% -2,26% 16,15% 9,81% 9,30% 10,12% 1,97% -6,68%
Bruttovinstmarginal 77,27% 76,27% 72,16% 71,27% 81,97% 78,15% 78,87% 69,18% 68,85% 60,69%
Rörelsekapital/omsättning 13,41% 26,07% 21,40% 6,90% 12,90% 38,47% 31,24% 16,87% 5,13% -3,58%
Soliditet 26,35% 48,33% 47,90% 50,48% 55,47% 61,86% 55,39% 51,36% 40,13% 30,72%
Kassalikviditet 174,42% 405,26% 283,33% 151,16% 180,13% 290,54% 260,53% 244,27% 148,07% 73,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...