Visa allt om Fastighets AB Hallsta Gårdsgata

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 240 26 699 21 223 16 982 16 870 16 743 14 305 12 745 12 764 12 490
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 498 21 183 16 782 12 868 12 320 12 039 10 030 8 476 8 744 8 378
Resultat efter finansnetto 19 519 16 192 12 054 9 355 9 213 13 079 7 969 -2 081 2 015 4 507
Årets resultat 21 361 -73 7 756 4 103 5 045 7 208 4 405 110 1 064 2 429
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 306 188 252 191 855 156 416 145 664 106 271 109 123 111 975 114 827 117 679
Omsättningstillgångar 26 855 2 833 8 604 2 769 5 196 3 572 1 628 1 203 431 1 787
Tillgångar 211 161 191 085 200 459 159 185 150 860 109 843 110 751 113 178 115 258 119 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 171 34 810 34 776 30 043 21 876 16 831 9 623 5 218 5 108 4 044
Obeskattade reserver 20 540 13 425 13 504 11 429 7 683 5 353 2 071 79 2 335 1 818
Avsättningar (tkr) 97 64 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 87 225 99 174 23 920 100 921 104 662 58 554 63 294 66 518 63 673 63 989
Kortfristiga skulder 47 128 43 612 128 259 16 792 16 639 29 105 35 763 41 363 44 142 49 615
Skulder och eget kapital 211 161 191 085 200 459 159 185 150 860 109 843 110 751 113 178 115 258 119 466
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 240 26 699 21 223 16 982 16 870 16 743 14 305 12 745 12 764 12 490
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 25 506 25 188 20 283 15 720 15 172 14 891 12 882 11 328 11 596 11 229
Nettoomsättningförändring 2,03% 25,80% 24,97% 0,66% 0,76% 17,04% 12,24% -0,15% 2,19% -%
Du Pont-modellen 10,45% 11,09% 8,37% 8,65% 8,36% 14,05% 10,75% 7,49% 7,59% 7,86%
Vinstmarginal 81,02% 79,38% 79,08% 81,04% 74,80% 92,15% 83,24% 66,55% 68,52% 75,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -74,42% -152,74% -563,80% -82,58% -67,83% -152,50% -238,62% -315,10% -342,46% -382,93%
Soliditet 34,19% 23,70% 22,60% 24,16% 18,25% 18,91% 10,07% 4,66% 5,89% 4,48%
Kassalikviditet 56,98% 6,50% 6,71% 16,49% 31,23% 12,27% 4,55% 2,91% 0,98% 3,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...