Visa allt om KG:s Traktor & Maskin Kjell Gustavsson AB
Visa allt om KG:s Traktor & Maskin Kjell Gustavsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 567 1 530 1 530 1 381 1 680 1 384 1 079 768 829 672
Övrig omsättning 9 - 50 6 - 40 14 90 89 -
Rörelseresultat (EBIT) 57 16 17 -125 62 135 14 33 176 -62
Resultat efter finansnetto 40 3 2 -142 36 118 12 25 158 -64
Årets resultat 40 3 2 -65 25 64 8 46 54 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 560 213 304 324 386 343 676 233 449 357
Omsättningstillgångar 383 424 454 541 618 692 364 474 451 335
Tillgångar 943 636 758 865 1 003 1 035 1 039 707 900 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 309 268 265 263 328 303 289 281 235 180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 79 79 49 49 91 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 513 276 386 351 369 323 132 127 377 358
Kortfristiga skulder 121 92 108 251 227 330 569 250 197 144
Skulder och eget kapital 943 636 758 865 1 003 1 035 1 039 707 900 692
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 220 240 220 240 200 220 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 129 135 137 119 125 118 125 114 110 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 1 576 1 530 1 580 1 387 1 680 1 424 1 093 858 918 672
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 567 1 530 1 530 1 381 1 680 1 384 1 079 768 829 672
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 385 384 312 368 327 383 304 336 366
Rörelseresultat, EBITDA 129 107 130 -18 183 248 91 120 275 67
Nettoomsättningförändring 2,42% 0,00% 10,79% -17,80% 21,39% 28,27% 40,49% -7,36% 23,36% -%
Du Pont-modellen 6,04% 2,67% 2,37% -14,22% 6,38% 13,14% 1,35% 4,67% 19,56% -8,96%
Vinstmarginal 3,64% 1,11% 1,18% -8,91% 3,81% 9,83% 1,30% 4,30% 21,23% -9,23%
Bruttovinstmarginal 77,03% 76,08% 75,69% 74,66% 74,52% 82,15% 70,44% 76,56% 83,11% 92,86%
Rörelsekapital/omsättning 16,72% 21,70% 22,61% 21,00% 23,27% 26,16% -19,00% 29,17% 30,64% 28,42%
Soliditet 32,77% 42,14% 34,96% 30,40% 38,51% 34,90% 31,29% 44,74% 33,39% 26,95%
Kassalikviditet 316,53% 460,87% 420,37% 215,54% 201,32% 209,70% 61,34% 189,60% 228,93% 232,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...