Visa allt om Eksjö Djuraffär AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 836 2 891 2 856 2 895 2 792 2 409 2 371 2 165 2 059 1 852
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 1 49 60 127 -81 -23 21 40 2
Resultat efter finansnetto 28 -2 43 55 122 -87 -26 19 39 -3
Årets resultat 22 -2 30 40 116 -87 -26 13 33 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 17 11 18 25 28 4 8 5 17
Omsättningstillgångar 560 616 583 538 475 351 444 440 386 350
Tillgångar 574 633 594 556 500 379 448 448 391 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 290 268 270 240 200 84 172 197 184 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 67 53 50 22 65 69 32 0 38
Kortfristiga skulder 244 298 271 266 278 229 207 219 207 177
Skulder och eget kapital 574 633 594 556 500 379 448 448 391 367
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 300 296 230 275 253
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 592 567 574 555 493 180 193 181 94 89
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 237 235 229 223 200 195 197 165 140 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 836 2 891 2 856 2 895 2 792 2 409 2 371 2 165 2 059 1 852
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 418 1 446 1 428 1 448 1 396 1 205 1 186 1 083 1 030 926
Personalkostnader per anställd (tkr) 420 408 407 395 351 343 348 294 259 241
Rörelseresultat, EBITDA 38 10 55 68 135 -73 -19 25 52 19
Nettoomsättningförändring -1,90% 1,23% -1,35% 3,69% 15,90% 1,60% 9,52% 5,15% 11,18% -%
Du Pont-modellen 6,10% 0,16% 8,25% 10,79% 25,40% -21,37% -5,13% 4,69% 10,23% 0,54%
Vinstmarginal 1,23% 0,03% 1,72% 2,07% 4,55% -3,36% -0,97% 0,97% 1,94% 0,11%
Bruttovinstmarginal 43,05% 41,30% 41,60% 41,80% 41,73% 36,41% 39,27% 39,26% 38,76% 39,42%
Rörelsekapital/omsättning 11,14% 11,00% 10,92% 9,40% 7,06% 5,06% 10,00% 10,21% 8,69% 9,34%
Soliditet 50,52% 42,34% 45,45% 43,17% 40,00% 22,16% 38,39% 43,97% 47,06% 41,14%
Kassalikviditet 25,82% 34,90% 35,06% 24,06% 26,62% 18,34% 26,57% 36,53% 44,93% 29,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...