Visa allt om Eksjö Djuraffär AB
Visa allt om Eksjö Djuraffär AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 884 2 836 2 891 2 856 2 895 2 792 2 409 2 371 2 165 2 059
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 35 1 49 60 127 -81 -23 21 40
Resultat efter finansnetto -3 28 -2 43 55 122 -87 -26 19 39
Årets resultat -4 22 -2 30 40 116 -87 -26 13 33
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 14 17 11 18 25 28 4 8 5
Omsättningstillgångar 518 560 616 583 538 475 351 444 440 386
Tillgångar 529 574 633 594 556 500 379 448 448 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 290 268 270 240 200 84 172 197 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 41 67 53 50 22 65 69 32 0
Kortfristiga skulder 209 244 298 271 266 278 229 207 219 207
Skulder och eget kapital 529 574 633 594 556 500 379 448 448 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 300 296 230 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 596 592 567 574 555 493 180 193 181 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 244 237 235 229 223 200 195 197 165 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 884 2 836 2 891 2 856 2 895 2 792 2 409 2 371 2 165 2 059
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 442 1 418 1 446 1 428 1 448 1 396 1 205 1 186 1 083 1 030
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 420 408 407 395 351 343 348 294 259
Rörelseresultat, EBITDA 5 38 10 55 68 135 -73 -19 25 52
Nettoomsättningförändring 1,69% -1,90% 1,23% -1,35% 3,69% 15,90% 1,60% 9,52% 5,15% -%
Du Pont-modellen 0,38% 6,10% 0,16% 8,25% 10,79% 25,40% -21,37% -5,13% 4,69% 10,23%
Vinstmarginal 0,07% 1,23% 0,03% 1,72% 2,07% 4,55% -3,36% -0,97% 0,97% 1,94%
Bruttovinstmarginal 42,68% 43,05% 41,30% 41,60% 41,80% 41,73% 36,41% 39,27% 39,26% 38,76%
Rörelsekapital/omsättning 10,71% 11,14% 11,00% 10,92% 9,40% 7,06% 5,06% 10,00% 10,21% 8,69%
Soliditet 53,88% 50,52% 42,34% 45,45% 43,17% 40,00% 22,16% 38,39% 43,97% 47,06%
Kassalikviditet 38,28% 25,82% 34,90% 35,06% 24,06% 26,62% 18,34% 26,57% 36,53% 44,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...