Visa allt om Bolster United Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -27 -35 -75 -3 -3 -13 0 -82 -187
Resultat efter finansnetto 379 -3 -21 -75 3 598 -3 3 988 2 500 -81 -187
Årets resultat 379 -3 -21 -75 3 598 -3 3 988 2 500 -81 -137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 6 357 5 978 5 981 6 002 6 077 2 480 6 482 2 495 10 76
Tillgångar 6 457 6 078 6 081 6 102 6 177 2 580 6 582 2 595 110 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 457 6 078 6 081 6 102 6 177 2 579 6 583 2 595 95 176
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Skulder och eget kapital 6 457 6 078 6 081 6 102 6 177 2 580 6 582 2 595 110 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 6 200 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -27 -35 -75 -3 -3 -13 0 -82 -187
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 100,02% 100,00% 86,36% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% 66,67% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...