Visa allt om AdhTech AB
Visa allt om AdhTech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 38 501 31 303 22 265 19 014 19 958 14 665 13 591 5 942
Övrig omsättning - - 139 178 - 12 3 42 76 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 1 953 1 299 2 697 1 093 1 367 -2 632 1 628 -576
Resultat efter finansnetto 0 0 1 879 1 108 2 550 659 1 173 -2 764 1 378 -742
Årets resultat 0 0 55 589 1 399 342 3 -2 412 1 009 -489
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 846 2 378 2 634 2 599 2 525 3 074 3 743 3 428
Omsättningstillgångar 104 1 154 19 161 12 617 12 146 9 026 9 770 9 351 6 802 3 107
Tillgångar 104 1 154 21 007 14 995 14 780 11 625 12 295 12 426 10 545 6 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 1 154 3 508 3 453 2 864 1 465 1 123 1 121 2 232 1 686
Obeskattade reserver 0 0 0 1 295 1 022 397 231 0 351 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 860 1 840 2 080 2 560 2 760 2 820 2 940 4 000
Kortfristiga skulder 0 0 15 640 8 407 8 814 7 203 8 181 8 486 5 021 649
Skulder och eget kapital 104 1 154 21 007 14 995 14 780 11 625 12 295 12 426 10 545 6 535
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 952 661 580 560 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 237 77 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 8 525 6 476 4 130 3 593 3 318 3 438 2 120 1 768
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 2 986 2 477 1 802 1 687 1 420 1 494 874 769
Utdelning till aktieägare 0 0 2 353 0 0 0 0 0 1 079 0
Omsättning 0 0 38 640 31 481 22 265 19 026 19 961 14 707 13 667 5 942
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 21 16 11 12 11 10 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 833 1 956 2 024 1 585 1 814 1 467 1 942 1 188
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 586 643 697 542 555 657 495 507
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 2 681 2 065 3 395 2 082 2 323 -1 777 2 388 16
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 22,99% 40,59% 17,10% -4,73% 36,09% 7,90% 128,73% -%
Du Pont-modellen -% -% 9,85% 9,04% 18,92% 9,40% 11,85% -19,52% 15,65% -8,81%
Vinstmarginal -% -% 5,38% 4,33% 12,56% 5,75% 7,30% -16,54% 12,14% -9,69%
Bruttovinstmarginal -% -% 60,70% 56,19% 66,08% 63,28% 59,90% 53,64% 58,75% 68,13%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 9,15% 13,45% 14,97% 9,59% 7,96% 5,90% 13,10% 41,37%
Soliditet 100,00% 100,00% 16,70% 29,39% 24,47% 15,12% 10,52% 9,02% 23,56% 28,01%
Kassalikviditet -% -% 69,79% 85,86% 82,41% 80,17% 82,48% 75,02% 102,73% 218,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...