Visa allt om M2 Gruppen i Tierp AB
Visa allt om M2 Gruppen i Tierp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 786 10 737 9 752 9 748 9 791 9 366 8 734 8 213 7 922 7 496
Övrig omsättning - 203 250 - - 259 33 10 - 4 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 361 2 177 688 844 1 725 -485 172 -162 -626 3 221
Resultat efter finansnetto 60 803 -745 -703 -789 -2 420 -1 585 -2 165 -2 314 1 329
Årets resultat -74 514 -506 -85 -572 -1 836 -1 200 -1 546 -1 728 872
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 704 41 225 41 318 38 693 39 037 39 779 40 549 41 319 42 090 41 856
Omsättningstillgångar 4 321 2 513 1 481 4 463 2 491 13 907 7 036 1 548 604 1 262
Tillgångar 44 025 43 738 42 799 43 156 41 528 53 686 47 585 42 868 42 693 43 119
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 880 6 954 5 031 4 814 4 078 501 679 1 880 2 561 2 896
Obeskattade reserver 255 174 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 720 720 2 128 2 163 2 487 1 224 1 216 1 601 1 882 1 928
Långfristiga skulder 33 149 33 149 33 149 33 149 33 149 47 867 37 367 37 367 33 000 32 500
Kortfristiga skulder 3 021 2 741 2 491 3 030 1 814 4 094 8 323 2 021 5 249 5 795
Skulder och eget kapital 44 025 43 738 42 799 43 156 41 528 53 686 47 585 42 868 42 693 43 119
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 786 10 940 10 002 9 748 9 791 9 625 8 767 8 223 7 922 11 496
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 7 496
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 246
Rörelseresultat, EBITDA 2 230 3 027 1 499 1 631 2 495 285 942 608 144 3 964
Nettoomsättningförändring 0,46% 10,10% 0,04% -0,44% 4,54% 7,24% 6,34% 3,67% 5,68% -%
Du Pont-modellen 3,19% 5,02% 1,70% 2,06% 4,86% -0,64% 0,60% -0,34% -1,43% 7,51%
Vinstmarginal 13,03% 20,43% 7,44% 9,11% 20,62% -3,66% 3,25% -1,78% -7,69% 43,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,05% -2,12% -10,36% 14,70% 6,91% 104,77% -14,74% -5,76% -58,63% -60,47%
Soliditet 16,08% 16,21% 11,75% 11,15% 9,82% 0,93% 1,43% 4,39% 6,00% 6,72%
Kassalikviditet 143,03% 91,68% 59,45% 147,29% 137,32% 339,69% 84,54% 76,60% 11,51% 21,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...