Visa allt om Acconia Resultatskap AB
Visa allt om Acconia Resultatskap AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2005-08 * 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Nettoomsättning 8 471 8 461 7 559 - 15 062 13 348 9 069 9 113
Övrig omsättning 149 - - - 107 69 97 141
Rörelseresultat (EBIT) 343 336 -4 - 1 542 1 974 756 2 042
Resultat efter finansnetto 342 332 30 - 1 695 2 097 784 2 335
Årets resultat 342 332 30 - 1 015 1 332 483 1 647
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2005-08 * 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 52 83 - 1 632 1 027 806 466
Omsättningstillgångar 2 813 3 106 2 541 - 6 562 4 236 2 941 2 725
Tillgångar 2 834 3 158 2 624 - 8 194 5 263 3 747 3 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 053 1 711 1 379 - 4 479 3 563 2 230 1 747
Minoritetsintressen 0 0 0 - 0 200 137 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 645 396 249 186
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 781 1 447 1 245 - 2 963 1 104 1 130 1 178
Skulder och eget kapital 2 834 3 158 2 624 - 8 194 5 263 3 747 3 191
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2005-08
2004-08
2003-08
2002-08
2001-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 2 365 1 728 1 853 718
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 831 2 362 2 253 - 2 062 2 919 1 002 1 470
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 1 076 1 213 1 157 - 2 802 1 956 1 249 963
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 8 620 8 461 7 559 - 15 169 13 417 9 166 9 254
Nyckeltal
Antal anställda 5 7 7 - 9 11 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 694 1 209 1 080 - 1 674 1 213 1 296 1 139
Personalkostnader per anställd (tkr) 621 542 516 - 808 610 589 406
Rörelseresultat, EBITDA 374 367 35 - 1 784 2 160 908 2 121
Nettoomsättningförändring 0,12% 11,93% -% -% 12,84% 47,18% -0,48% -%
Du Pont-modellen 12,14% 10,73% 1,52% -% 20,99% 38,10% 21,03% 73,17%
Vinstmarginal 4,06% 4,01% 0,53% -% 11,42% 15,02% 8,69% 25,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,99% 19,61% 17,15% -% 23,89% 23,46% 19,97% 16,98%
Soliditet 72,44% 54,18% 52,55% -% 55,61% 67,70% 59,51% 54,75%
Kassalikviditet 360,18% 214,65% 204,10% -% 221,46% 383,70% 260,27% 231,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2001 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-08: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 663 6 031 5 272 2 561 6 073 10 001 8 307 6 435 11 918 11 400
Övrig omsättning 149 - - - - 55 - - 188 52
Rörelseresultat (EBIT) 332 226 -14 295 -692 1 190 -403 -781 1 126 372
Resultat efter finansnetto 331 223 20 306 -907 1 179 -590 -766 1 114 812
Årets resultat 331 223 20 306 -907 1 079 -590 194 793 563
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 152 183 222 236 133 225 362 2 228 2 679
Omsättningstillgångar 2 605 2 746 2 066 2 339 2 360 2 851 2 839 2 759 5 255 4 601
Tillgångar 2 725 2 898 2 249 2 560 2 596 2 984 3 064 3 121 7 482 7 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 968 1 638 1 415 1 394 1 088 1 995 917 1 506 2 312 2 520
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 467 1 459
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 460 1 248
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 757 1 261 835 1 166 1 508 989 2 148 1 615 2 243 2 055
Skulder och eget kapital 2 725 2 898 2 249 2 560 2 596 2 984 3 064 3 121 7 482 7 280
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 1 060 1 330 880 960 920
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 831 2 003 2 040 631 2 348 2 426 2 425 1 478 1 997 2 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 076 1 097 1 090 155 1 284 1 612 1 765 1 725 1 604 1 582
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000
Omsättning 5 812 6 031 5 272 2 561 6 073 10 056 8 307 6 435 12 106 11 452
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 133 1 005 879 427 1 012 1 667 1 187 919 1 703 1 425
Personalkostnader per anställd (tkr) 621 549 551 181 641 880 825 608 704 644
Rörelseresultat, EBITDA 363 257 25 310 -640 1 231 -366 -710 1 235 501
Nettoomsättningförändring -6,10% 14,40% 105,86% -% -39,28% 20,39% 29,09% -46,01% 4,54% -%
Du Pont-modellen 12,22% 7,90% 1,33% 12,30% -34,05% 39,91% -18,64% -22,65% 15,48% 11,41%
Vinstmarginal 5,88% 3,80% 0,57% 12,30% -14,56% 11,91% -6,87% -10,99% 9,72% 7,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,63% 24,62% 23,35% 45,80% 14,03% 18,62% 8,32% 17,78% 25,27% 22,33%
Soliditet 72,22% 56,52% 62,92% 54,45% 41,91% 66,86% 29,93% 48,25% 45,02% 49,05%
Kassalikviditet 344,12% 217,76% 247,43% 200,60% 156,50% 288,27% 132,17% 170,84% 234,28% 223,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...