Visa allt om Rebel Tobacco Aktiebolag
Visa allt om Rebel Tobacco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-08
Nettoomsättning 7 282 14 596 19 405 21 574 15 455 18 217 22 620 33 096 27 539 1 000
Övrig omsättning 5 305 585 327 1 373 2 649 236 161 271 755 1 236
Rörelseresultat (EBIT) 3 293 1 156 3 069 6 867 2 763 794 2 121 2 646 1 660 1 047
Resultat efter finansnetto 3 290 3 237 -2 153 -4 944 2 573 656 1 993 2 954 1 850 1 018
Årets resultat 3 019 1 776 -246 -7 252 1 815 982 948 1 577 911 548
Balansräkningar (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 41 67 73 167 350 535 560 531 168
Omsättningstillgångar 13 282 16 855 42 122 103 512 94 792 69 737 27 998 40 190 30 602 1 556
Tillgångar 13 306 16 896 42 189 103 585 94 958 70 087 28 534 40 749 31 132 1 724
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 703 1 684 -92 154 7 482 5 666 4 684 3 737 2 160 1 248
Obeskattade reserver 0 830 18 2 073 1 316 1 352 2 127 1 545 823 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 603 14 382 42 263 101 358 86 162 63 069 21 722 35 468 28 150 220
Skulder och eget kapital 13 306 16 896 42 189 103 585 94 958 70 087 28 534 40 749 31 132 1 724
Löner & utdelning (tkr)
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-08
Löner till styrelse & VD 587 820 780 657 600 233 624 600 715 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 093 1 230 1 122 1 251 1 060 1 213 1 256 805 465 126
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 566 1 353 957 1 077 583 521 657 486 5 341 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
Omsättning 12 587 15 181 19 732 22 947 18 104 18 453 22 781 33 367 28 294 2 236
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 7 7 6 7 8 6 5 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 214 2 085 2 772 3 082 2 576 2 602 2 828 5 516 5 508 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) 383 495 422 435 386 293 330 319 1 313 187
Rörelseresultat, EBITDA 3 310 1 182 3 112 6 956 2 893 947 2 255 2 733 1 683 1 047
Nettoomsättningförändring -50,11% -24,78% -10,05% 39,59% -15,16% -19,47% -31,65% 20,18% 2 653,90% -%
Du Pont-modellen 25,14% 19,44% 7,73% 6,83% 2,79% 1,19% 7,75% 7,48% 6,03% 61,66%
Vinstmarginal 45,94% 22,51% 16,80% 32,81% 17,16% 4,58% 9,77% 9,22% 6,81% 106,30%
Bruttovinstmarginal 26,68% 42,47% 45,92% 50,73% 29,21% 29,26% 32,17% 31,57% 38,66% 23,90%
Rörelsekapital/omsättning 64,25% 16,94% -0,73% 9,98% 55,84% 36,60% 27,75% 14,27% 8,90% 133,60%
Soliditet 35,34% 13,59% -0,19% 1,59% 8,88% 9,47% 21,78% 11,90% 8,84% 83,04%
Kassalikviditet 141,50% 102,11% 93,60% 95,03% 104,05% 103,86% 120,69% 108,65% 103,20% 707,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2002 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2001 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...