Visa allt om Bojarkilen AB
Visa allt om Bojarkilen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 612 1 699 1 787 1 876 1 744 1 412 1 358 1 393 1 395 1 258
Övrig omsättning - - - - - - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 411 124 575 559 418 -28 566 559 623 469
Resultat efter finansnetto 286 803 1 375 410 374 28 466 317 412 244
Årets resultat 241 513 864 258 237 49 277 169 223 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 529 5 082 6 834 7 462 6 999 6 866 5 821 5 431 5 588 5 681
Omsättningstillgångar 870 1 834 1 219 502 527 666 381 378 423 401
Tillgångar 7 399 6 915 8 052 7 964 7 526 7 532 6 202 5 809 6 011 6 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 268 1 504 890 776 675 816 637 559 557
Obeskattade reserver 933 958 816 551 494 444 487 400 322 222
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 357 4 713 4 870 5 846 5 662 5 398 4 113 4 017 4 335 4 578
Kortfristiga skulder 750 977 861 677 594 1 015 786 754 794 724
Skulder och eget kapital 7 399 6 915 8 052 7 964 7 526 7 532 6 202 5 809 6 011 6 082
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 94 0 0 0 0 0 0 0 5
Utdelning till aktieägare 250 150 250 250 144 136 191 98 92 220
Omsättning 1 612 1 699 1 787 1 876 1 744 1 412 1 362 1 393 1 395 1 258
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 699 - - - - - 139 - 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) - 394 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 614 421 897 868 727 184 745 764 828 674
Nettoomsättningförändring -5,12% -4,92% -4,74% 7,57% 23,51% 3,98% -2,51% -0,14% 10,89% -%
Du Pont-modellen 5,58% 13,72% 19,08% 8,15% 7,67% 1,73% 9,35% 9,73% 10,38% 7,71%
Vinstmarginal 25,62% 55,86% 85,95% 34,59% 33,08% 9,21% 42,71% 40,56% 44,73% 37,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,44% 50,44% 20,03% -9,33% -3,84% -24,72% -29,82% -26,99% -26,59% -25,68%
Soliditet 14,69% 14,68% 26,58% 16,27% 15,15% 13,31% 18,94% 15,92% 13,16% 11,79%
Kassalikviditet 116,00% 187,72% 141,58% 74,15% 88,72% 65,62% 48,47% 50,13% 53,27% 55,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...