Visa allt om Hidja Förvaltning & Företagsutveckling AB
Visa allt om Hidja Förvaltning & Företagsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 18 0 0 0 8
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -1 -2 14 0 0 -15 -6
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -1 -2 8 -7 -8 -21 136
Årets resultat 0 0 0 -1 -2 0 -3 -7 -1 136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 2 3 1 1 5 2
Tillgångar 1 200 1 200 1 200 1 200 1 202 1 203 1 201 1 201 1 205 1 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 261 261 261 262 264 265 267 474 825
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 157 224 244
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 940 940 939 939 940 939 937 777 507 134
Skulder och eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200 1 202 1 203 1 201 1 201 1 205 1 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 0 0 0 200 350
Omsättning 0 0 0 0 0 18 0 0 0 8
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -1 -2 14 0 0 -15 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 1,16% -% -% -% 11,73%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 77,78% -% -% -% 1 762,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -5 200,00% -% -% -% -1 650,00%
Soliditet 21,75% 21,75% 21,75% 21,75% 21,80% 21,95% 22,06% 31,64% 52,72% 83,25%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,32% 0,11% 0,13% 0,99% 1,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...