Visa allt om Jonsson Almqvist Trading Aktiebolag
Visa allt om Jonsson Almqvist Trading Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 37 085 52 347 80 932 66 613 54 842 59 894
Övrig omsättning 1 555 2 554 2 756 1 350 1 345 1 256
Rörelseresultat (EBIT) 6 521 6 157 5 674 3 399 1 693 2 337
Resultat efter finansnetto 1 529 3 203 3 132 2 464 893 1 504
Årets resultat 1 102 2 428 2 318 1 879 779 1 024
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 726 63 241 64 028 4 933 3 778 4 445
Omsättningstillgångar 5 168 60 089 9 289 30 021 23 347 20 764
Tillgångar 121 894 123 330 73 317 34 954 27 125 25 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 854 14 751 12 324 4 182 2 303 1 524
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 704 637 483 1 017 1 194 1 666
Långfristiga skulder 88 989 94 292 44 475 12 102 11 586 11 104
Kortfristiga skulder 16 348 13 649 16 035 17 653 12 042 10 915
Skulder och eget kapital 121 894 123 330 73 317 34 954 27 125 25 209
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 013 670 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 610 1 615 1 212 12 437 10 675 1 073
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 0
Sociala kostnader 1 583 1 113 701 5 549 4 745 4 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 640 54 901 83 688 67 963 56 187 61 150
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 2 54 48 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 271 17 449 40 466 1 234 1 143 1 248
Personalkostnader per anställd (tkr) 932 830 956 366 344 317
Rörelseresultat, EBITDA 10 166 8 713 8 208 4 408 2 647 3 522
Nettoomsättningförändring -29,16% -35,32% -% 21,46% -8,43% -%
Du Pont-modellen 5,43% 5,14% 7,81% 9,88% 6,39% 9,43%
Vinstmarginal 17,86% 12,11% 7,08% 5,19% 3,16% 3,97%
Bruttovinstmarginal 53,29% 40,98% 25,72% 50,52% 46,78% 53,82%
Rörelsekapital/omsättning -30,15% 88,72% -8,34% 18,57% 20,61% 16,44%
Soliditet 13,01% 11,96% 16,81% 11,96% 8,49% 6,05%
Kassalikviditet 30,48% 438,89% 53,29% 57,83% 80,02% 85,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2000 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 906 10 277 26 369 36 885 105 392 104 068 62 588 10 499 77 178 72 577
Övrig omsättning - - - - - 197 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -616 -21 112 -303 -148 424 578 -446 -675 -101
Resultat efter finansnetto -616 197 113 -300 -228 147 651 -313 -549 -1 506
Årets resultat 14 197 66 0 61 147 651 -313 -549 -1 532
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 120 200 200 200 1 068 1 451 2 520 2 520 2 520
Omsättningstillgångar 4 734 4 738 4 440 4 328 4 327 3 697 3 167 1 447 1 760 4 224
Tillgångar 4 854 4 858 4 640 4 528 4 527 4 765 4 618 3 967 4 280 6 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 788 4 774 4 577 4 511 4 510 4 749 4 602 3 951 4 264 6 513
Obeskattade reserver 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 56 35 17 17 16 16 16 16 231
Skulder och eget kapital 4 854 4 858 4 640 4 528 4 527 4 765 4 618 3 967 4 280 6 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 300 0 0 0 1 700
Omsättning 25 906 10 277 26 369 36 885 105 392 104 265 62 588 10 499 77 178 72 577
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -616 -21 112 -303 -148 424 578 -446 -675 -101
Nettoomsättningförändring 152,08% -61,03% -28,51% -65,00% 1,27% 66,27% 496,13% -86,40% 6,34% -%
Du Pont-modellen -12,69% 4,03% 2,44% -6,63% -2,69% 9,70% 14,10% -7,89% -12,64% 1,39%
Vinstmarginal -2,38% 1,91% 0,43% -0,81% -0,12% 0,44% 1,04% -2,98% -0,70% 0,13%
Bruttovinstmarginal -7,14% 0,60% 2,56% -0,87% 100,00% 1,07% -0,20% -1,95% -2,45% -0,09%
Rörelsekapital/omsättning 18,13% 45,56% 16,71% 11,69% 4,09% 3,54% 5,03% 13,63% 2,26% 5,50%
Soliditet 99,09% 98,72% 99,11% 99,62% 99,62% 99,66% 99,65% 99,60% 99,63% 96,57%
Kassalikviditet 9 078,95% 8 460,71% 12 685,71% 22 517,65% 22 870,59% 17 287,50% 8 618,75% 2 531,25% 3 206,25% 1 828,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...