Visa allt om Ogitator AB
Visa allt om Ogitator AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 464 3 333 3 439 3 036 2 228 2 759 2 463 1 892 2 202 2 042
Övrig omsättning - 10 5 81 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 206 -9 146 138 -192 107 88 -107 13 -118
Resultat efter finansnetto 196 -12 145 137 -193 106 84 -109 8 -125
Årets resultat 112 -12 107 115 -193 106 84 -109 8 -125
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 27 35 0 0 26 12 18 67 81
Omsättningstillgångar 564 362 333 346 159 445 292 149 280 192
Tillgångar 582 389 368 346 159 471 304 168 347 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 233 121 132 159 84 257 151 -34 -58 -66
Obeskattade reserver 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 38 64
Kortfristiga skulder 299 268 235 187 75 214 154 201 367 275
Skulder och eget kapital 582 389 368 346 159 471 304 168 347 273
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 405 228 217 276 266 340 369 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 775 944 515 515 439 450 409 281 222 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 213 313 317 228 196 204 180 173 171 176
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 464 3 343 3 444 3 117 2 233 2 759 2 463 1 892 2 202 2 042
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 866 833 860 1 012 743 920 821 631 734 681
Personalkostnader per anställd (tkr) 252 317 311 328 299 313 287 266 260 254
Rörelseresultat, EBITDA 214 -1 151 138 -192 118 94 -98 36 -81
Nettoomsättningförändring 3,93% -3,08% 13,27% 36,27% -19,25% 12,02% 30,18% -14,08% 7,84% -%
Du Pont-modellen 35,40% -2,31% 39,67% 39,88% -120,75% 22,72% 28,95% -63,69% 3,75% -43,22%
Vinstmarginal 5,95% -0,27% 4,25% 4,55% -8,62% 3,88% 3,57% -5,66% 0,59% -5,78%
Bruttovinstmarginal 56,70% 59,86% 63,22% 58,14% 53,68% 51,11% 50,91% 49,74% 49,50% 50,44%
Rörelsekapital/omsättning 7,65% 2,82% 2,85% 5,24% 3,77% 8,37% 5,60% -2,75% -3,95% -4,06%
Soliditet 46,74% 31,11% 35,87% 45,95% 52,83% 54,56% 49,67% -20,24% -16,71% -24,18%
Kassalikviditet 182,27% 116,79% 119,15% 164,71% 153,33% 196,73% 170,78% 59,70% 68,12% 33,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...