Visa allt om Camparna AB
Visa allt om Camparna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 239 114 151 216 162 227 53 163 778 299
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 128 72 96 129 65 112 -7 64 309 -65
Resultat efter finansnetto 122 97 98 195 -12 117 29 71 332 1
Årets resultat 73 76 105 136 -45 64 48 21 204 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 300 283 283 250 300 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 125 1 000 941 896 761 749 912 1 021 998 663
Tillgångar 1 425 1 300 1 224 1 179 1 011 1 049 912 1 021 998 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 107 1 035 959 854 717 762 698 650 659 455
Obeskattade reserver 221 199 197 241 215 200 171 206 179 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 66 68 84 79 87 42 165 160 74
Skulder och eget kapital 1 425 1 300 1 224 1 179 1 011 1 049 912 1 021 998 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 0 190 190
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 0 0 0 2 0 0 0 57 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Omsättning 239 114 151 216 162 227 53 163 778 299
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 239 - 151 216 162 227 53 163 778 299
Personalkostnader per anställd (tkr) 19 - 0 0 8 0 0 0 247 242
Rörelseresultat, EBITDA 128 72 96 129 65 112 -7 64 309 -65
Nettoomsättningförändring 109,65% -24,50% -30,09% 33,33% -28,63% 328,30% -67,48% -79,05% 160,20% -%
Du Pont-modellen 10,18% 7,46% 9,07% 16,54% 7,32% 11,15% 3,40% 9,70% 33,37% 0,00%
Vinstmarginal 60,67% 85,09% 73,51% 90,28% 45,68% 51,54% 58,49% 60,74% 42,80% 0,00%
Bruttovinstmarginal 77,41% 92,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 430,13% 819,30% 578,15% 375,93% 420,99% 291,63% 1 641,51% 525,15% 107,71% 196,99%
Soliditet 89,78% 91,56% 90,90% 87,50% 86,59% 86,69% 90,35% 78,19% 78,95% 83,07%
Kassalikviditet 1 159,79% 1 515,15% 1 383,82% 1 066,67% 963,29% 860,92% 2 171,43% 618,79% 623,75% 895,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...