Visa allt om East Harvest AB
Visa allt om East Harvest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 68 934 1 411 5 156 1 932 6 640 52 327 23 652 15 421
Övrig omsättning - - - - - 33 572 378 20 -
Rörelseresultat (EBIT) -31 32 59 149 342 457 201 77 323 60
Resultat efter finansnetto -44 21 46 -86 -34 -193 4 -65 180 17
Årets resultat -44 21 46 -86 -34 -140 2 -65 45 17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Omsättningstillgångar 3 395 3 520 3 585 4 576 5 131 6 449 8 099 6 700 10 230 1 747
Tillgångar 3 395 3 519 3 585 4 576 5 131 6 449 8 099 6 700 10 232 1 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 189 168 122 208 242 382 380 445 401
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 53 53 53 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 308 747 750 972 887 80 80
Kortfristiga skulder 3 101 3 330 3 417 4 147 4 176 5 457 6 693 5 380 9 654 1 270
Skulder och eget kapital 3 395 3 519 3 585 4 576 5 131 6 449 8 099 6 700 10 232 1 751
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 24 125 275 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 40 88 6 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 68 934 1 411 5 156 1 965 7 212 52 705 23 672 15 421
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 932 6 640 52 327 23 652 15 421
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 24 165 376 32 19
Rörelseresultat, EBITDA -31 32 59 149 342 457 201 79 325 66
Nettoomsättningförändring -100,00% -92,72% -33,81% -72,63% 166,87% -70,90% -87,31% 121,24% 53,38% -%
Du Pont-modellen -% 0,91% 1,65% 3,26% 6,67% 7,09% 2,48% 1,25% 3,22% 3,71%
Vinstmarginal -% 47,06% 6,32% 10,56% 6,63% 23,65% 3,03% 0,16% 1,39% 0,42%
Bruttovinstmarginal -% 54,41% 37,79% 18,36% 10,96% 35,82% 7,53% 5,15% 4,72% 3,61%
Rörelsekapital/omsättning -% 279,41% 17,99% 30,40% 18,52% 51,35% 21,17% 2,52% 2,44% 3,09%
Soliditet 8,66% 5,37% 4,69% 2,67% 4,05% 3,75% 5,19% 6,24% 4,72% 22,90%
Kassalikviditet 109,32% 105,50% 104,59% 109,96% 122,37% 117,79% 120,47% 123,79% 64,74% 101,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...