Visa allt om Nordiska Försäkringsförmedling AB
Visa allt om Nordiska Försäkringsförmedling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 * 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 943
Övrig omsättning - 145 - - - - 95 - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -146 -38 -92 -50 -66 -28 -60 -88 444
Resultat efter finansnetto - -3 518 1 836 432 -1 739 -82 -2 255 -3 242 -823 4 613
Årets resultat - -3 518 1 836 432 -1 681 362 -2 374 -2 890 -504 4 364
Balansräkningar (tkr)
2016-08 * 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 4 243 2 483 2 086 1 014 1 035 1 057 1 036 1 233
Omsättningstillgångar - 722 22 3 21 2 930 2 980 2 471 6 155 6 917
Tillgångar - 722 4 264 2 487 2 107 3 944 4 016 3 528 7 191 8 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 725 4 243 2 407 1 976 3 800 3 438 2 941 5 922 6 516
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 58 547 547 900 1 219
Långfristiga skulder - 0 42 42 42 0 2 2 0 0
Kortfristiga skulder - -2 -20 38 90 87 28 37 369 416
Skulder och eget kapital - 722 4 264 2 487 2 107 3 944 4 016 3 528 7 191 8 151
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 238
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 143 0 0 92 89
Omsättning - 145 0 0 0 0 95 0 0 1 943
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 648
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 209
Rörelseresultat, EBITDA - -146 -17 -70 -28 -44 -6 -35 -47 540
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 56,77%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 238,14%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 84,05%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 334,59%
Soliditet -% 100,42% 99,51% 96,78% 93,78% 96,35% 85,61% 83,36% 82,35% 79,94%
Kassalikviditet -% -% -% 7,89% 23,33% 3 367,82% 10 642,86% 6 678,38% 1 668,02% 1 662,74%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-08: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...