Visa allt om Nordiska Försäkringsförmedling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 943 3 998
Övrig omsättning 145 - - - - 95 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -146 -38 -92 -50 -66 -28 -60 -88 444 1 018
Resultat efter finansnetto -3 518 1 836 432 -1 739 -82 -2 255 -3 242 -823 4 613 1 185
Årets resultat -3 518 1 836 432 -1 681 362 -2 374 -2 890 -504 4 364 872
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 243 2 483 2 086 1 014 1 035 1 057 1 036 1 233 1 317
Omsättningstillgångar 722 22 3 21 2 930 2 980 2 471 6 155 6 917 3 166
Tillgångar 722 4 264 2 487 2 107 3 944 4 016 3 528 7 191 8 151 4 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 725 4 243 2 407 1 976 3 800 3 438 2 941 5 922 6 516 2 226
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 58 547 547 900 1 219 1 315
Långfristiga skulder 0 42 42 42 0 2 2 0 0 0
Kortfristiga skulder -2 -20 38 90 87 28 37 369 416 941
Skulder och eget kapital 722 4 264 2 487 2 107 3 944 4 016 3 528 7 191 8 151 4 482
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 207 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 165 384
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 238 390
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 143 0 0 92 89 75
Omsättning 145 0 0 0 0 95 0 0 1 943 3 998
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 648 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 209 372
Rörelseresultat, EBITDA -146 -17 -70 -28 -44 -6 -35 -47 540 1 124
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -51,40% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 56,77% 30,81%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 238,14% 34,54%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 84,05% 84,69%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 334,59% 55,65%
Soliditet 100,42% 99,51% 96,78% 93,78% 96,35% 85,61% 83,36% 82,35% 79,94% 49,67%
Kassalikviditet -% -% 7,89% 23,33% 3 367,82% 10 642,86% 6 678,38% 1 668,02% 1 662,74% 336,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...