Visa allt om SP Consulting Aktiebolag
Visa allt om SP Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 135 10 421 14 721 14 400 11 528 8 765 10 995 14 770 13 044 8 293
Övrig omsättning - - - 93 - - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) -436 43 2 794 3 530 2 500 943 2 286 2 297 4 564 1 284
Resultat efter finansnetto 108 503 2 896 3 699 2 512 954 2 380 2 377 4 526 1 248
Årets resultat 353 601 2 324 2 209 1 492 641 1 235 1 238 2 316 596
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 664 743 447 386 246 122 384 457 591 211
Omsättningstillgångar 11 351 12 566 15 579 14 048 11 702 9 498 9 801 11 107 8 639 4 851
Tillgångar 12 015 13 309 16 025 14 434 11 948 9 620 10 184 11 564 9 231 5 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 176 8 323 9 423 8 104 6 559 5 622 5 636 5 596 4 451 2 224
Obeskattade reserver 3 761 4 163 4 483 4 603 3 956 3 536 3 516 2 880 2 291 1 063
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 078 823 2 120 1 727 1 433 461 1 032 3 088 2 490 1 775
Skulder och eget kapital 12 015 13 309 16 025 14 434 11 948 9 620 10 184 11 564 9 231 5 062
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 1 228 532 670 6 240 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 452 2 963 3 458 3 631 1 384 1 642 1 901 2 211 643 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 174 986 1 115 1 112 801 667 845 1 469 301 221
Utdelning till aktieägare 1 774 1 500 1 700 1 005 664 556 655 1 195 92 89
Omsättning 11 135 10 421 14 721 14 493 11 528 8 765 10 995 14 778 13 044 8 293
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 5 6 5 4 5 0 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 591 1 737 2 944 2 400 2 306 2 191 2 199 - 3 261 4 147
Personalkostnader per anställd (tkr) 661 658 915 807 700 730 708 - 331 768
Rörelseresultat, EBITDA -284 223 2 947 3 598 2 531 1 205 2 407 2 535 4 707 1 363
Nettoomsättningförändring 6,85% -29,21% 2,23% 24,91% 31,52% -20,28% -25,56% 13,23% 57,29% -%
Du Pont-modellen 0,90% 3,80% 18,21% 25,71% 21,57% 10,02% 23,41% 21,13% 49,44% 25,37%
Vinstmarginal 0,97% 4,86% 19,82% 25,77% 22,35% 11,00% 21,68% 16,55% 34,99% 15,48%
Bruttovinstmarginal 58,00% 57,94% 63,32% 69,22% 71,04% 67,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 92,26% 112,69% 91,43% 85,56% 89,08% 103,10% 79,75% 54,29% 47,14% 37,09%
Soliditet 84,14% 86,93% 80,62% 79,65% 79,30% 85,53% 80,79% 66,32% 66,09% 59,05%
Kassalikviditet 1 052,97% 1 526,85% 734,86% 813,43% 816,61% 2 060,30% 949,71% 359,68% 346,95% 273,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...