Visa allt om Skillingenäs AB
Visa allt om Skillingenäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 830 1 435 1 485 813 1 190 1 060 2 747 6 126 9 718 12 765
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 492 -2 417 -1 879 109 641 1 862 -276 2 750 5 632
Resultat efter finansnetto -304 60 -2 910 -2 885 -691 -2 681 1 269 -1 129 1 968 5 228
Årets resultat 1 1 -2 270 -2 127 -510 -2 721 1 113 -1 002 1 418 3 764
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 443 6 496 5 165 10 915 6 178
Omsättningstillgångar 13 639 16 907 24 250 27 883 27 703 22 934 16 213 27 316 19 853 20 986
Tillgångar 13 639 16 907 24 250 27 883 27 703 25 377 22 709 32 481 30 768 27 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 526 525 524 523 525 526 1 557 882 1 556 1 553
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 8 508 7 659 11 124 9 903 10 358 8 392
Kortfristiga skulder 13 113 16 382 23 726 27 360 18 670 17 192 10 028 21 696 18 854 17 219
Skulder och eget kapital 13 639 16 907 24 250 27 883 27 703 25 377 22 709 32 481 30 768 27 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 830 1 435 1 485 813 1 190 1 060 2 747 6 126 9 718 12 765
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 27 492 -2 417 -1 879 109 641 1 862 -276 2 750 5 632
Nettoomsättningförändring 166,90% -3,37% 82,66% -31,68% 12,26% -61,41% -55,16% -36,96% -23,87% -%
Du Pont-modellen 0,20% 2,91% -9,97% -6,74% 0,39% -8,53% 8,51% 0,32% 9,77% 20,90%
Vinstmarginal 0,70% 34,29% -162,76% -231,12% 9,16% -204,25% 70,33% 1,70% 30,94% 44,48%
Bruttovinstmarginal 0,70% 34,29% -162,63% -230,87% 9,50% 60,66% 71,71% -2,15% 28,30% 44,12%
Rörelsekapital/omsättning 13,73% 36,59% 35,29% 64,33% 759,08% 541,70% 225,15% 91,74% 10,28% 29,51%
Soliditet 3,86% 3,11% 2,16% 1,88% 1,90% 2,07% 6,86% 2,72% 5,06% 5,72%
Kassalikviditet 2,74% 0,02% 12,42% 10,54% 1,27% 11,19% 3,64% 23,20% 0,97% 0,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...