Visa allt om Thiel Arkitekter AB
Visa allt om Thiel Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 992 287 614 930 1 012 80 432 577 600 966
Övrig omsättning 8 30 76 36 50 10 7 218 18 -
Rörelseresultat (EBIT) 244 -31 -23 146 130 -34 37 -10 12 22
Resultat efter finansnetto 242 -34 -26 144 127 -46 25 -15 10 19
Årets resultat 157 -34 8 79 104 -46 21 -15 6 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 184 198 212 226 240 254 269 0 6
Omsättningstillgångar 518 180 513 758 548 60 135 220 429 308
Tillgångar 687 363 711 970 774 300 389 488 429 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 382 225 260 301 222 118 164 143 158 152
Obeskattade reserver 50 0 0 36 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 75 42
Kortfristiga skulder 255 138 452 632 552 182 225 345 196 119
Skulder och eget kapital 687 363 711 970 774 300 389 488 429 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 367 - 350 0 10 209 161 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 373 95 0 419 0 0 0 0 56 83
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 126 43 129 135 147 0 24 96 105 151
Utdelning till aktieägare 157 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 000 317 690 966 1 062 90 439 795 618 966
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 992 287 614 930 1 012 80 432 577 600 322
Personalkostnader per anställd (tkr) 499 139 497 561 553 - 34 305 329 185
Rörelseresultat, EBITDA 258 -17 -9 160 144 -20 51 4 18 25
Nettoomsättningförändring 245,64% -53,26% -33,98% -8,10% 1 165,00% -81,48% -25,13% -3,83% -37,89% -%
Du Pont-modellen 35,52% -8,54% -3,23% 15,15% 16,80% -11,33% 9,51% -1,84% 2,80% 7,03%
Vinstmarginal 24,60% -10,80% -3,75% 15,81% 12,85% -42,50% 8,56% -1,56% 2,00% 2,28%
Bruttovinstmarginal 92,94% 88,85% 100,00% 95,91% 83,20% 100,00% 100,00% 100,00% 86,50% 82,19%
Rörelsekapital/omsättning 26,51% 14,63% 9,93% 13,55% -0,40% -152,50% -20,83% -21,66% 38,83% 19,57%
Soliditet 61,28% 61,98% 36,57% 33,77% 28,68% 39,33% 42,16% 29,30% 36,83% 48,56%
Kassalikviditet 203,14% 130,43% 113,50% 119,94% 99,28% 32,97% 60,00% 63,77% 218,88% 258,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...