Visa allt om Wersén Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 24 157 22 196 19 801 - 16 197 17 948 16 605 16 487 17 838 13 805
Övrig omsättning 194 137 167 - 377 144 194 159 85 67
Rörelseresultat (EBIT) -334 -13 -63 - 93 81 -416 -103 261 2 656
Resultat efter finansnetto -355 -43 -94 - 70 76 -394 -44 309 2 651
Årets resultat 15 6 21 - 37 54 -64 10 217 1 904
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 393 1 299 1 451 - 1 001 831 828 180 159 1 000
Omsättningstillgångar 2 238 2 295 1 718 - 2 139 2 644 963 2 439 3 919 3 016
Tillgångar 3 631 3 594 3 169 - 3 140 3 474 1 791 2 619 4 078 4 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 528 522 - 446 410 356 720 1 249 2 072
Obeskattade reserver 310 252 148 - 0 0 0 330 400 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 1 105 786 428 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 778 2 814 2 499 - 1 589 2 279 1 007 1 570 2 429 1 544
Skulder och eget kapital 3 631 3 594 3 169 - 3 140 3 474 1 791 2 619 4 078 4 016
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 400 422 789 725 621 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 437 7 110 6 503 - 4 341 4 652 4 530 4 174 4 498 3 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 239 2 168 1 913 - 1 414 1 604 1 771 1 830 1 853 1 072
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 300 240 0
Omsättning 24 351 22 333 19 968 - 16 574 18 092 16 799 16 646 17 923 13 872
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 11 - 8 9 10 10 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 858 1 707 1 800 - 2 025 1 994 1 661 1 649 1 487 1 534
Personalkostnader per anställd (tkr) 751 727 759 - 786 775 728 668 587 510
Rörelseresultat, EBITDA -231 86 24 - 142 126 -377 -81 274 2 656
Nettoomsättningförändring 8,83% 12,10% -% -% -9,76% 8,09% 0,72% -7,57% 29,21% -%
Du Pont-modellen -9,12% -0,33% -1,99% -% 3,92% 3,20% -19,88% -0,88% 7,72% 66,24%
Vinstmarginal -1,37% -0,05% -0,32% -% 0,76% 0,62% -2,14% -0,14% 1,77% 19,27%
Bruttovinstmarginal 65,65% 69,52% 69,36% -% 70,80% 71,69% 69,43% 68,34% 69,95% 74,45%
Rörelsekapital/omsättning -2,24% -2,34% -3,94% -% 3,40% 2,03% -0,26% 5,27% 8,35% 10,66%
Soliditet 21,61% 20,16% 19,91% -% 14,20% 11,80% 19,88% 36,56% 37,69% 58,76%
Kassalikviditet 62,89% 66,42% 54,34% -% 115,23% 101,01% 64,65% 136,75% 151,50% 182,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...