Visa allt om K. Schakt och Transport i Haparanda AB
Visa allt om K. Schakt och Transport i Haparanda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 082 2 257 1 936 3 132 3 550 4 179 3 692 3 125 3 826 3 215
Övrig omsättning 30 763 184 61 201 8 310 478 22 -
Rörelseresultat (EBIT) 253 859 -133 -214 79 168 150 20 62 620
Resultat efter finansnetto 171 759 -267 -376 -132 -25 -34 -220 -53 561
Årets resultat 98 168 -159 0 0 5 -14 0 7 115
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 010 1 852 1 868 2 087 3 029 3 762 4 138 3 350 2 037 2 420
Omsättningstillgångar 614 802 336 576 1 032 981 1 216 1 041 1 028 1 223
Tillgångar 2 624 2 654 2 205 2 663 4 060 4 743 5 355 4 391 3 066 3 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 516 417 249 408 408 409 404 418 440 433
Obeskattade reserver 636 591 0 108 484 616 646 666 889 957
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 848 1 097 1 206 1 331 2 208 2 673 3 294 2 552 1 048 1 607
Kortfristiga skulder 624 549 750 816 960 1 044 1 011 755 689 647
Skulder och eget kapital 2 624 2 654 2 205 2 663 4 060 4 743 5 355 4 391 3 066 3 643
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 359 388 372 364 317 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 044 741 610 852 702 817 844 796 1 139 767
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 302 215 201 251 332 301 296 302 445 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Omsättning 3 112 3 020 2 120 3 193 3 751 4 187 4 002 3 603 3 848 3 215
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 4 5 5 5 4 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 771 752 645 783 710 836 738 781 638 804
Personalkostnader per anställd (tkr) 349 325 278 302 290 289 309 367 321 331
Rörelseresultat, EBITDA 588 1 117 370 472 749 997 886 678 590 987
Nettoomsättningförändring 36,55% 16,58% -38,19% -11,77% -15,05% 13,19% 18,14% -18,32% 19,00% -%
Du Pont-modellen 9,64% 32,37% -6,03% -7,81% 1,95% 3,54% 2,88% 0,55% 2,09% 17,05%
Vinstmarginal 8,21% 38,06% -6,87% -6,64% 2,23% 4,02% 4,17% 0,77% 1,67% 19,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,17%
Rörelsekapital/omsättning -0,32% 11,21% -21,38% -7,66% 2,03% -1,51% 5,55% 9,15% 8,86% 17,92%
Soliditet 38,57% 33,08% 11,29% 18,31% 18,84% 18,20% 16,44% 20,44% 35,23% 30,80%
Kassalikviditet 94,23% 140,26% 40,40% 66,54% 103,96% 90,71% 120,28% 137,88% 149,20% 189,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...