Visa allt om FlexiWaggon AB (publ)
Visa allt om FlexiWaggon AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 735 0 0 50 487 0 398
Övrig omsättning 400 - 156 213 - 851 - - - 107
Rörelseresultat (EBIT) -2 764 -3 011 -3 072 -2 198 -1 202 -639 -2 221 -957 -1 713 -752
Resultat efter finansnetto -2 764 -3 023 -3 070 -2 293 -1 374 -924 -2 332 -1 188 -1 886 -882
Årets resultat -2 764 -3 023 -3 070 -2 293 -1 374 -924 -2 332 -1 188 -1 886 -882
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 857 15 187 16 687 18 184 20 374 20 551 20 750 20 124 17 478 11 494
Omsättningstillgångar 3 800 733 2 279 1 233 26 51 638 719 1 040 746
Tillgångar 18 657 15 920 18 966 19 417 20 401 20 602 21 388 20 843 18 518 12 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 488 6 861 9 884 6 676 5 346 5 360 4 331 5 511 5 566 3 400
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 170 8 533 8 323 9 922 10 213 10 220 10 791 11 248 6 356 5 890
Kortfristiga skulder 998 525 759 2 820 4 842 5 022 6 266 4 082 6 596 2 950
Skulder och eget kapital 18 657 15 920 18 966 19 417 20 401 20 602 21 388 20 843 18 518 12 240
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 86 40 207 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 9 13 56 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 400 0 156 948 0 851 50 487 0 505
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 735 - - 50 487 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 79 93 70 167 144 262 -
Rörelseresultat, EBITDA -663 -784 -884 -7 -987 -418 -2 003 -739 -1 494 -634
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -100,00% -89,73% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -11,30% -% -% -10,38% -4,59% -% -6,14%
Vinstmarginal -% -% -% -298,50% -% -% -4 442,00% -196,30% -% -188,69%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -215,92% -% -% -11 256,00% -690,55% -% -553,77%
Soliditet 50,85% 43,10% 52,11% 34,38% 26,20% 26,02% 20,25% 26,44% 30,06% 27,78%
Kassalikviditet 380,76% 139,62% 300,26% 43,72% 0,54% 1,02% 10,18% 17,61% 15,77% 25,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...