Visa allt om SUTELSA AB
Visa allt om SUTELSA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Nettoomsättning 22 111 0 0 0 0 0 0 0 5
Övrig omsättning - - - - 6 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -382 -359 -327 -338 -335 -669 -28 -39 -10 -11
Resultat efter finansnetto -382 -548 -355 -288 -262 -590 -18 1 577 553 620
Årets resultat -382 -548 -355 -297 -279 -601 -18 1 546 550 619
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 965 1 287 1 609 3 531 3 853 2 574 3 218 3 162 525 524
Omsättningstillgångar 45 105 1 678 142 120 1 666 1 638 1 717 2 779 2 229
Tillgångar 1 010 1 393 3 287 3 673 3 973 4 241 4 857 4 878 3 303 2 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 011 1 392 3 283 3 638 3 935 4 214 4 816 4 834 3 288 2 738
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 5 35 38 27 41 45 16 15
Skulder och eget kapital 1 010 1 393 3 287 3 673 3 973 4 241 4 857 4 878 3 303 2 753
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2011-06 2010-06
2009-06
2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
2004-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 111 0 0 6 0 0 0 0 5
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -60 -37 -327 -338 -335 -669 -28 -39 -10 -11
Nettoomsättningförändring -80,18% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -37,82% -25,77% -% -% -% -% -% -% -% 22,52%
Vinstmarginal -1 736,36% -323,42% -% -% -% -% -% -% -% 12 400,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 204,55% 94,59% -% -% -% -% -% -% -% 44 280,00%
Soliditet 100,10% 99,93% 99,88% 99,05% 99,04% 99,36% 99,16% 99,10% 99,55% 99,46%
Kassalikviditet -% -% 33 560,00% 405,71% 315,79% 6 170,37% 3 995,12% 3 815,56% 17 368,75% 14 860,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...