Visa allt om CameraCompagniet i Sverige AB
Visa allt om CameraCompagniet i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 44 8 28 15 65 505 1 031 247 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 44 -20 -20 -8 8 -63 -269 -143 0
Resultat efter finansnetto -1 40 -24 -25 -14 3 -69 -276 -146 0
Årets resultat -1 40 -24 -25 -14 2 -69 -276 -147 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 16 29 42 47 0
Omsättningstillgångar 94 94 152 169 198 194 244 409 295 120
Tillgångar 94 94 152 169 198 210 273 451 342 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 94 54 78 103 117 115 114 115 112
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 0 98 91 94 92 157 337 228 8
Skulder och eget kapital 94 94 152 169 198 210 273 451 342 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 175 429 20 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 54 146 6 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 44 8 28 15 65 505 1 031 247 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - 0 1 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 505 516 247 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 230 297 26 -
Rörelseresultat, EBITDA 0 44 -20 -20 2 21 -50 -257 -132 0
Nettoomsättningförändring -88,64% 450,00% -71,43% 86,67% -76,92% -87,13% -51,02% 317,41% -% -%
Du Pont-modellen 0,00% 46,81% -13,16% -11,83% -4,04% 3,81% -23,08% -59,42% -41,52% -%
Vinstmarginal 0,00% 100,00% -250,00% -71,43% -53,33% 12,31% -12,48% -25,99% -57,49% -%
Bruttovinstmarginal 40,00% 100,00% -212,50% -67,86% 33,33% 52,31% 42,77% 44,03% 31,58% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 860,00% 213,64% 675,00% 278,57% 693,33% 156,92% 17,23% 6,98% 27,13% -%
Soliditet 98,94% 100,00% 35,53% 46,15% 52,02% 55,71% 42,12% 25,28% 33,63% 93,33%
Kassalikviditet 9 400,00% -% 155,10% 158,24% 150,00% 138,04% 112,74% 104,45% 110,96% 1 500,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...