Visa allt om WT Holding AB
Visa allt om WT Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 32 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -3 -10 -13 -3 -43 -456 -358
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -3 -2 596 -2 923 -12 -72 -29 -8 729
Årets resultat 0 0 0 -3 -2 596 -2 923 -12 -72 -29 -8 729
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 910 2 910 3 915 4 317
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 2 586 2 599 2 587 1 585 306
Tillgångar 0 0 0 0 0 2 586 5 509 5 497 5 499 4 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 401 -3 401 -3 401 -3 401 -3 398 -802 2 121 2 132 2 205 1 841
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 109 2 109 2 355 2 372 2 056
Kortfristiga skulder 1 283 1 283 1 283 1 283 1 280 1 279 1 279 1 008 923 726
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 2 586 5 509 5 497 5 499 4 623
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -3 -10 -13 -3 -43 -456 -358
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -% -% -31,01% 38,50% 38,78% 40,10% 39,82%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 202,19% 203,21% 256,65% 171,72% 42,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...