Visa allt om Zonderacom AB
Visa allt om Zonderacom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 879 7 905 11 684 12 672 11 398 10 944 9 053 7 662 6 767 5 467
Övrig omsättning - - - - - - - - 40 60
Rörelseresultat (EBIT) 260 580 455 -1 646 656 886 830 622 273 913
Resultat efter finansnetto 260 582 448 -1 639 662 883 828 634 271 911
Årets resultat 151 578 447 -1 049 358 482 460 455 237 911
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 41 78 155 240 281 101 141 51 31
Omsättningstillgångar 4 386 4 533 3 556 3 332 5 213 4 919 4 111 3 162 2 836 2 513
Tillgångar 4 436 4 574 3 634 3 488 5 453 5 200 4 211 3 303 2 887 2 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 102 2 087 1 713 1 266 2 654 2 432 2 000 1 704 1 740 1 503
Obeskattade reserver 65 0 0 0 590 420 200 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 270 2 488 1 922 2 223 2 210 2 349 2 011 1 600 1 148 1 042
Skulder och eget kapital 4 436 4 574 3 634 3 488 5 453 5 200 4 211 3 303 2 887 2 544
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 638 721 521 396 348 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 780 3 329 4 954 6 124 3 893 3 815 2 935 2 515 2 456 1 702
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 157 1 507 2 269 2 679 1 825 1 762 1 451 1 209 1 168 780
Utdelning till aktieägare 102 136 204 0 339 136 51 0 0 0
Omsättning 10 879 7 905 11 684 12 672 11 398 10 944 9 053 7 662 6 807 5 527
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 12 14 11 10 8 9 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 088 791 974 905 1 036 1 094 1 132 851 967 1 093
Personalkostnader per anställd (tkr) 713 493 617 650 606 633 629 473 587 562
Rörelseresultat, EBITDA 299 617 532 -1 561 742 950 870 644 294 923
Nettoomsättningförändring 37,62% -% -7,80% 11,18% 4,15% 20,89% 18,15% 13,23% 23,78% -%
Du Pont-modellen 5,88% 12,72% 12,52% -46,93% 12,27% 17,04% 19,71% 19,26% 9,59% 35,89%
Vinstmarginal 2,40% 7,36% 3,89% -12,92% 5,87% 8,10% 9,17% 8,30% 4,09% 16,70%
Bruttovinstmarginal 98,26% 98,71% 96,24% 97,24% 97,64% 98,33% 97,05% 98,38% 97,41% 97,04%
Rörelsekapital/omsättning 19,45% 25,87% 13,98% 8,75% 26,35% 23,48% 23,20% 20,39% 24,94% 26,91%
Soliditet 48,53% 45,63% 47,14% 36,30% 56,64% 52,72% 51,00% 51,59% 60,27% 59,08%
Kassalikviditet 193,22% 182,19% 185,02% 149,89% 235,88% 209,41% 204,43% 197,62% 247,04% 241,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...