Visa allt om ROJU KONSULT AB
Visa allt om ROJU KONSULT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 2 001 2 167 1 601 1 218 793 1 390 408 463 2 568 3 464
Övrig omsättning 3 - - 1 - - - - 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 151 570 534 189 141 -854 -97 -47 -100 -124
Resultat efter finansnetto 147 561 530 184 137 -861 -97 -56 -108 -126
Årets resultat 114 334 530 184 137 -861 -97 -56 -108 -126
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 0 0 0 17 26 35 138 194 56
Omsättningstillgångar 172 233 180 56 53 157 1 734 2 161 1 765 1 372
Tillgångar 242 233 180 56 70 183 1 768 2 299 1 960 1 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -183 -297 -176 -707 -890 -1 002 -141 -44 11 120
Obeskattade reserver 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 49 49 49 46 50 162 240 50
Kortfristiga skulder 300 404 307 714 912 1 139 1 859 2 182 1 708 1 260
Skulder och eget kapital 242 233 180 56 70 183 1 768 2 299 1 960 1 429
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 10 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 - 0 0 227 432 552
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 0 0 62 251 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 004 2 167 1 601 1 219 793 1 390 408 463 2 613 3 464
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - 0 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 232 856 1 155
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 150 244 292
Rörelseresultat, EBITDA 168 570 534 189 150 -845 -43 10 -43 -112
Nettoomsättningförändring -7,66% 35,35% 31,44% 53,59% -42,95% 240,69% -11,88% -81,97% -25,87% -%
Du Pont-modellen 62,40% 244,64% 296,67% 337,50% 201,43% -466,67% -5,49% -2,04% -5,10% -8,68%
Vinstmarginal 7,55% 26,30% 33,35% 15,52% 17,78% -61,44% -23,77% -10,15% -3,89% -3,58%
Bruttovinstmarginal 26,19% 34,43% 49,03% 21,18% 26,61% 89,35% 100,00% 9,72% 12,81% 29,30%
Rörelsekapital/omsättning -6,40% -7,89% -7,93% -54,02% -108,32% -70,65% -30,64% -4,54% 2,22% 3,23%
Soliditet -35,33% -87,93% -97,78% -1 262,50% -1 271,43% -547,54% -7,98% -1,91% 0,56% 8,40%
Kassalikviditet 57,33% 57,67% 58,63% 7,84% 5,81% 13,78% 3,71% 4,03% 6,85% 0,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...