Visa allt om Fixar'n i Arjeplog AB
Visa allt om Fixar'n i Arjeplog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-10 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 18 322 18 783 18 184 20 106 26 223 15 690 11 360 13 687 13 646 8 957
Övrig omsättning 138 14 52 - 584 127 84 152 48 40
Rörelseresultat (EBIT) -1 239 -77 -299 1 350 1 112 793 27 -390 1 103 955
Resultat efter finansnetto -1 305 -97 -390 1 295 1 075 772 15 -424 1 060 923
Årets resultat -30 140 99 677 275 254 20 29 542 428
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-10 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 173 1 643 2 361 3 141 3 338 1 313 1 680 1 816 2 308 2 007
Omsättningstillgångar 7 677 6 661 7 743 8 777 7 055 4 240 3 123 2 835 3 175 2 991
Tillgångar 8 850 8 303 10 105 11 918 10 393 5 553 4 803 4 651 5 483 4 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 071 3 101 2 962 2 862 2 185 1 910 1 656 1 637 1 630 1 088
Obeskattade reserver 0 1 283 1 570 2 108 1 739 1 061 653 688 1 174 892
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 863 356 587 1 447 226 77 193 229 327 189
Kortfristiga skulder 4 916 3 563 4 985 5 501 6 242 2 504 2 301 2 098 2 353 2 831
Skulder och eget kapital 8 850 8 303 10 105 11 918 10 393 5 553 4 803 4 651 5 483 4 999
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-10
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 894 500 282 67 241 531
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 119 5 566 6 448 6 333 6 359 3 056 1 945 3 439 3 017 2 052
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 939 1 679 2 015 2 175 2 498 1 306 957 1 461 1 160 1 015
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 460 18 797 18 236 20 106 26 807 15 817 11 444 13 839 13 694 8 997
Nyckeltal
Antal anställda 15 13 16 16 19 12 10 14 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 221 1 445 1 137 1 257 1 380 1 308 1 136 978 1 137 896
Personalkostnader per anställd (tkr) 507 528 489 487 495 431 339 388 423 354
Rörelseresultat, EBITDA -462 737 582 2 090 1 746 1 302 644 284 1 817 1 536
Nettoomsättningförändring -2,45% 3,29% -9,56% -23,33% 67,13% 38,12% -17,00% 0,30% 52,35% -%
Du Pont-modellen -14,00% -0,52% -2,93% 11,37% 10,72% 14,32% 0,77% -8,17% 20,21% 19,14%
Vinstmarginal -6,76% -0,23% -1,63% 6,74% 4,25% 5,07% 0,33% -2,78% 8,12% 10,68%
Bruttovinstmarginal 67,60% 62,93% 65,21% 68,52% 72,45% 57,59% 76,35% 70,53% 75,91% 97,47%
Rörelsekapital/omsättning 15,07% 16,49% 15,17% 16,29% 3,10% 11,06% 7,24% 5,38% 6,02% 1,79%
Soliditet 34,70% 49,40% 40,76% 37,05% 33,36% 48,48% 44,27% 45,85% 45,14% 34,61%
Kassalikviditet 139,91% 164,36% 135,85% 141,16% 100,42% 134,94% 98,31% 114,87% 113,94% 92,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...