Visa allt om Piksborg Holding AB
Visa allt om Piksborg Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 12 569 10 067 9 802 10 818 9 729 6 012 4 691 3 189 0 0
Övrig omsättning - - 1 500 - - - 72 - -
Rörelseresultat (EBIT) 300 314 222 215 527 432 176 560 -12 -7
Resultat efter finansnetto 238 203 47 56 378 408 169 47 56 19
Årets resultat 162 134 46 10 162 212 87 43 3 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 324 524 565 709 645 132 27 35 124 256
Omsättningstillgångar 4 368 3 410 4 264 4 950 3 593 1 437 1 283 1 205 36 11
Tillgångar 4 692 3 934 4 829 5 659 4 238 1 570 1 310 1 240 160 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 720 608 474 428 468 356 206 162 119 167
Obeskattade reserver 388 362 335 352 317 165 48 0 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 962 890 1 827 2 329 1 830 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 623 2 074 2 192 2 550 1 622 1 049 1 056 1 078 18 78
Skulder och eget kapital 4 692 3 934 4 829 5 659 4 238 1 570 1 310 1 240 160 267
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 442 290 87 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 168 2 775 2 894 3 416 2 812 1 718 1 170 536 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 109 914 997 1 141 899 685 477 259 0 0
Utdelning till aktieägare 100 50 0 0 50 50 60 40 0 50
Omsättning 12 569 10 067 9 803 11 318 9 729 6 012 4 691 3 261 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 9 11 9 7 5 4 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 571 1 258 1 089 983 1 081 859 938 797 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 541 466 440 423 412 389 399 223 - -
Rörelseresultat, EBITDA 500 528 420 404 689 463 184 565 -12 -7
Nettoomsättningförändring 24,85% 2,70% -9,39% 11,19% 61,83% 28,16% 47,10% -% -% -%
Du Pont-modellen 6,39% 7,98% 4,62% 3,80% 12,44% 27,64% 13,44% 5,97% -% -%
Vinstmarginal 2,39% 3,12% 2,28% 1,99% 5,42% 7,22% 3,75% 2,32% -% -%
Bruttovinstmarginal 50,42% 56,06% 57,82% 62,29% 61,17% 71,47% 62,52% 59,52% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 13,88% 13,27% 21,14% 22,19% 20,26% 6,45% 4,84% 3,98% -% -%
Soliditet 21,80% 22,63% 15,23% 12,15% 16,56% 30,42% 18,43% 13,06% 84,73% 68,75%
Kassalikviditet 104,23% 87,95% 119,16% 131,33% 119,36% 117,83% 96,69% 85,71% 200,00% 14,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...