Visa allt om Gamla Stans Advokatbyrå Aktiebolag
Visa allt om Gamla Stans Advokatbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 221 2 909 0 0 0 2 648 3 625 2 965 4 102 2 230
Övrig omsättning 66 36 - - 542 - - - 38 -
Rörelseresultat (EBIT) 864 -359 -527 -21 540 284 913 460 1 526 63
Resultat efter finansnetto 747 -68 1 403 834 1 529 657 917 524 1 471 56
Årets resultat 416 -68 1 449 395 1 070 383 915 340 759 11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 195 1 527 2 347 1 983 1 938 387 65 148 167 92
Omsättningstillgångar 4 310 3 156 2 146 1 690 1 552 2 212 2 758 2 292 2 212 774
Tillgångar 5 506 4 683 4 493 3 673 3 490 2 599 2 823 2 440 2 380 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 455 4 195 4 417 3 165 3 120 2 300 2 217 1 602 1 353 684
Obeskattade reserver 199 0 0 496 256 0 0 387 387 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 852 488 76 11 114 299 606 451 640 182
Skulder och eget kapital 5 506 4 683 4 493 3 673 3 490 2 599 2 823 2 440 2 380 866
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 594 808 736 673 858
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 1 886 1 531 360 0 0 231 414 342 268 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 797 634 122 0 0 735 573 504 590 302
Utdelning till aktieägare 906 156 154 198 350 250 300 300 91 90
Omsättning 5 287 2 945 0 0 542 2 648 3 625 2 965 4 140 2 230
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 2 0 0 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 044 727 - - - 883 1 208 988 1 367 1 115
Personalkostnader per anställd (tkr) 560 567 241 - - 528 608 544 529 620
Rörelseresultat, EBITDA 894 -338 -527 -19 542 288 921 501 1 576 98
Nettoomsättningförändring 79,48% -% -% -% -100,00% -26,95% 22,26% -27,72% 83,95% -%
Du Pont-modellen 13,57% -1,39% -% -% -% 25,51% 32,94% 21,80% 64,33% 7,27%
Vinstmarginal 14,31% -2,23% -% -% -% 25,04% 25,66% 17,94% 37,32% 2,83%
Bruttovinstmarginal 93,56% 94,71% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,23% 91,72% -% -% -% 72,24% 59,37% 62,09% 38,32% 26,55%
Soliditet 83,73% 89,58% 98,31% 96,12% 94,80% 88,50% 78,53% 77,08% 68,56% 78,98%
Kassalikviditet 505,87% 646,72% 2 823,68% 15 363,64% 1 361,40% 739,80% 455,12% 508,20% 345,62% 425,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...