Visa allt om Reaguiden Sverige AB
Visa allt om Reaguiden Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 -1 -1 -10 -7 -8 -6 6 0
Resultat efter finansnetto -1 0 0 2 -7 -7 -8 -5 7 -21
Årets resultat -1 0 0 2 -7 -7 -8 -5 7 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 137 137 136 134 172 67 63 61 65 56
Tillgångar 137 137 136 134 172 67 63 61 65 56
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 134 133 134 132 39 46 54 59 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 3 2 1 40 28 17 7 6 5
Skulder och eget kapital 137 137 136 134 172 67 63 61 65 56
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 -1 -1 -10 -7 -8 -6 6 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 10,77% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 22,58% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 190,32% -%
Soliditet 97,08% 97,81% 97,79% 100,00% 76,74% 58,21% 73,02% 88,52% 90,77% 92,86%
Kassalikviditet 3 425,00% 4 566,67% 6 800,00% 13 400,00% 430,00% 239,29% 370,59% 871,43% 1 083,33% 1 120,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...