Visa allt om Lars Forsberg Aktiebolag
Visa allt om Lars Forsberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 459 603 614 732 718 744 823 760 823 715
Övrig omsättning 8 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 247 357 367 499 455 527 648 136 156 129
Resultat efter finansnetto 660 395 369 503 453 520 677 105 156 127
Årets resultat 441 244 237 273 269 290 412 23 88 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 6 9 18
Omsättningstillgångar 2 518 2 293 2 102 1 954 1 669 1 503 1 123 616 733 640
Tillgångar 2 518 2 293 2 102 1 954 1 669 1 503 1 123 622 742 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 465 1 323 1 229 1 141 993 849 679 267 344 336
Obeskattade reserver 841 779 704 642 514 430 308 181 144 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 190 169 171 162 224 135 174 253 211
Skulder och eget kapital 2 518 2 293 2 102 1 954 1 669 1 503 1 123 622 742 659
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 100 - - 100 100 70 25 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 10 10 10 10 10 7 14 172 164 156
Utdelning till aktieägare 150 300 150 150 125 125 120 0 100 80
Omsättning 467 603 614 732 718 744 823 760 823 715
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 459 603 614 732 718 744 823 760 823 715
Personalkostnader per anställd (tkr) 128 141 133 138 137 114 22 509 498 487
Rörelseresultat, EBITDA 247 357 367 499 455 527 654 139 166 139
Nettoomsättningförändring -23,88% -1,79% -16,12% 1,95% -3,49% -9,60% 8,29% -7,65% 15,10% -%
Du Pont-modellen 30,26% 17,36% 17,55% 25,84% 27,26% 35,06% 60,37% 22,03% 21,16% 19,58%
Vinstmarginal 166,01% 66,00% 60,10% 68,99% 63,37% 70,83% 82,38% 18,03% 19,08% 18,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 502,40% 348,76% 314,82% 243,58% 209,89% 171,91% 120,05% 58,16% 58,32% 60,00%
Soliditet 84,23% 84,20% 84,59% 82,61% 82,19% 77,57% 80,68% 63,88% 60,33% 63,22%
Kassalikviditet 1 187,74% 1 206,84% 1 243,79% 1 142,69% 1 030,25% 670,98% 831,85% 354,02% 289,72% 303,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...