Visa allt om Kvadrat Koster AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 131 146 108 154 155 154 218 1 694 184 133
Övrig omsättning - 5 - - - - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 55 -1 44 62 61 126 153 65 7
Resultat efter finansnetto -49 37 -20 22 40 49 106 45 -9 -19
Årets resultat -49 37 -20 22 40 49 106 45 -9 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 923 931 939 947 955 963 974 983 2 341 987
Omsättningstillgångar 796 898 107 134 132 103 338 63 85 79
Tillgångar 1 718 1 829 1 045 1 081 1 086 1 066 1 311 1 046 2 426 1 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 350 399 361 382 360 320 299 193 147 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 303 1 356 647 665 690 700 979 734 824 862
Kortfristiga skulder 65 74 36 35 37 46 33 119 1 455 47
Skulder och eget kapital 1 718 1 829 1 045 1 081 1 086 1 066 1 311 1 046 2 426 1 065
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 131 151 108 154 155 154 226 1 694 184 133
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 63 63 7 52 70 69 135 165 78 22
Nettoomsättningförändring -10,27% 35,19% -29,87% -0,65% 0,65% -29,36% -87,13% 820,65% 38,35% -%
Du Pont-modellen 3,20% 3,01% -0,10% 4,07% 5,71% 5,72% 10,37% 14,63% 2,68% 0,66%
Vinstmarginal 41,98% 37,67% -0,93% 28,57% 40,00% 39,61% 62,39% 9,03% 35,33% 5,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14,94% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 558,02% 564,38% 65,74% 64,29% 61,29% 37,01% 139,91% -3,31% -744,57% 24,06%
Soliditet 20,37% 21,82% 34,55% 35,34% 33,15% 30,02% 22,81% 18,45% 6,06% 14,74%
Kassalikviditet 1 224,62% 1 213,51% 297,22% 382,86% 356,76% 223,91% 1 024,24% 52,94% 5,84% 168,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...