Visa allt om Byggmätarna i Göteborg AB
Visa allt om Byggmätarna i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 962 5 747 4 569 5 957 6 308 7 110 6 229 7 641 8 634 5 940
Övrig omsättning 56 - 71 - 7 6 137 23 98 128
Rörelseresultat (EBIT) 1 134 579 -545 789 865 971 572 881 1 883 745
Resultat efter finansnetto 1 139 594 -515 865 713 969 742 717 1 901 709
Årets resultat 967 773 73 612 614 624 603 302 933 358
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 454 415 448 489 891 3 672 1 388 1 714 2 205 1 524
Omsättningstillgångar 3 019 2 444 2 257 3 794 3 419 2 481 4 315 3 714 3 807 3 214
Tillgångar 3 472 2 858 2 705 4 284 4 310 6 153 5 703 5 428 6 012 4 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 766 1 099 626 1 053 1 241 1 427 1 602 1 799 2 297 1 763
Obeskattade reserver 896 1 002 1 412 2 026 2 018 2 206 2 150 2 176 1 986 1 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 811 758 667 1 204 1 051 2 521 1 950 1 453 1 729 1 574
Skulder och eget kapital 3 472 2 858 2 705 4 284 4 310 6 153 5 703 5 428 6 012 4 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 998 909 885 873 792
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 228 2 314 2 187 2 150 2 472 1 664 1 511 1 684 1 998 1 579
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 218 1 193 1 083 1 165 1 231 1 259 1 256 1 448 1 408 1 159
Utdelning till aktieägare 1 600 300 300 500 800 800 800 800 800 400
Omsättning 6 018 5 747 4 640 5 957 6 315 7 116 6 366 7 664 8 732 6 068
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 4 5 6 6 7 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 994 958 762 1 489 1 262 1 185 1 038 1 092 1 079 849
Personalkostnader per anställd (tkr) 583 590 561 835 673 657 616 577 539 510
Rörelseresultat, EBITDA 1 327 752 -310 1 191 1 368 1 484 1 136 1 427 2 531 1 329
Nettoomsättningförändring 3,74% 25,78% -23,30% -5,56% -11,28% 14,14% -18,48% -11,50% 45,35% -%
Du Pont-modellen 32,95% 21,13% -18,96% 20,33% 20,35% 15,85% 13,03% 17,15% 31,82% 16,04%
Vinstmarginal 19,19% 10,51% -11,23% 14,62% 13,90% 13,71% 11,93% 12,18% 22,16% 12,79%
Bruttovinstmarginal 99,06% 95,13% 92,93% 93,22% 91,90% 92,73% 91,81% 91,73% 93,61% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,03% 29,34% 34,80% 43,48% 37,54% -0,56% 37,97% 29,59% 24,07% 27,61%
Soliditet 70,99% 65,80% 63,86% 59,43% 63,30% 49,62% 55,87% 62,01% 61,99% 58,48%
Kassalikviditet 372,26% 322,43% 338,38% 315,12% 325,31% 98,41% 221,28% 255,20% 220,19% 204,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...