Visa allt om Symaskinsbutiken i Vetlanda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 13 604 761 1 204 1 563 1 800 1 481 1 425 1 038 1 207
Övrig omsättning 6 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 -187 -368 -833 -367 -488 -56 -139 154 -50
Resultat efter finansnetto -37 -197 -378 -848 -379 -495 -57 -153 138 -90
Årets resultat 0 8 0 542 -379 -495 -57 -153 138 -90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 6 9 13 9 24 33
Omsättningstillgångar 836 889 914 1 035 656 619 829 304 291 247
Tillgångar 836 889 914 1 038 661 627 841 313 315 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 736 736 728 728 186 165 360 117 70 -68
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 89 158 219 124 227 0 62 155
Kortfristiga skulder 100 153 96 152 256 339 254 196 184 193
Skulder och eget kapital 836 889 914 1 038 661 627 841 313 315 279
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 33 15 127
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 200 376 675 539 505 275 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 58 109 229 150 172 86 25 28 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 604 761 1 204 1 563 1 800 1 481 1 425 1 038 1 207
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 604 761 602 782 900 741 1 425 519 604
Personalkostnader per anställd (tkr) - 252 482 387 210 165 87 64 24 95
Rörelseresultat, EBITDA -37 -187 -365 -830 -364 -484 -46 -128 163 -41
Nettoomsättningförändring -97,85% -20,63% -36,79% -22,97% -13,17% 21,54% 3,93% 37,28% -14,00% -%
Du Pont-modellen -4,43% -21,03% -40,26% -80,25% -55,52% -77,83% -6,66% -44,41% 48,89% -17,92%
Vinstmarginal -284,62% -30,96% -48,36% -69,19% -23,48% -27,11% -3,78% -9,75% 14,84% -4,14%
Bruttovinstmarginal -169,23% 33,94% 37,19% 16,86% 21,88% 14,50% 30,11% 19,79% 36,51% 28,17%
Rörelsekapital/omsättning 5 661,54% 121,85% 107,49% 73,34% 25,59% 15,56% 38,83% 7,58% 10,31% 4,47%
Soliditet 88,04% 82,79% 79,65% 70,13% 28,14% 26,32% 42,81% 37,38% 22,22% -24,37%
Kassalikviditet 836,00% 558,17% 786,46% 486,18% 49,22% 24,48% 105,51% 65,82% 26,09% 14,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...