Visa allt om Farmacevtakademien AB
Visa allt om Farmacevtakademien AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 3 465 3 604 2 358 2 030 2 273 2 282 3 082
Övrig omsättning - 1 37 - - 557 939 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -6 -262 -712 -340 -1 407 -2 096 -633 -809 -289
Resultat efter finansnetto -5 -6 -280 -123 -337 -1 408 -2 072 -629 -808 -285
Årets resultat -5 -6 -280 -970 193 -1 408 -2 072 -419 1 236 -285
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 8 15 1 6 10 15
Omsättningstillgångar 136 141 455 1 197 952 1 100 987 572 309 638
Tillgångar 136 141 455 1 198 960 1 114 988 578 319 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 140 446 176 484 291 249 221 101 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 9 1 022 477 824 739 357 219 545
Skulder och eget kapital 136 141 455 1 198 960 1 114 988 578 319 654
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 677 677 873 1 063 681 496 498 505
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 224 311 402 277 388 308 372 403
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 37 3 465 3 604 2 915 2 969 2 273 2 282 3 082
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 3 465 1 802 1 179 2 030 2 273 2 282 3 082
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 955 673 882 1 071 812 872 959
Rörelseresultat, EBITDA -5 -6 -261 -705 -333 -1 400 -2 091 -628 -804 -284
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -3,86% 52,84% 16,16% -10,69% -0,39% -25,96% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -9,02% -35,10% -126,30% -209,72% -109,00% -253,29% -43,73%
Vinstmarginal -% -% -% -3,12% -9,35% -59,67% -102,07% -27,72% -35,41% -9,28%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 5,05% 13,18% 11,70% 12,22% 9,46% 3,94% 3,02%
Soliditet 100,00% 99,29% 98,02% 14,69% 50,42% 26,12% 25,20% 38,24% 31,66% 16,67%
Kassalikviditet -% -% 5 055,56% 117,12% 199,58% 133,50% 133,56% 160,22% 141,10% 117,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...